Meklēt
Izvēlne

Aija Freimane

Asociētā profesore, Dr.art.

Esmu dizaina procesu vadītāja, pētniece. Risinājumu – produktu, pakalpojumu, stratēģiju izstrādes un ieviešanas procesā praktizēju daudzveidīgas, uz cilvēku centrētas, dizaina un radošās domāšanas metodes. Kā vadošā pēcdoktorantūras pētniece izstrādāju dizaina sociāli ekonomiskās ietekmes identifikācijas sistēmu.

PASNIEDZ:
BA: Dizaina pētniecības metodes;
MA: projektu vadība, dizaina pētniecība un konteksts, dizaina menedžments, dizains sabiedrībai un ilgtspējai, maģistra darba teorijas izstrāde. 
Doktorantūra: Promocijas darbu vadīšana mākslas zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai mākslas zinātnē (dizainā).
 


www.aijafreimane.com