Meklēt
Izvēlne

Dr. oec. Andrejs Mūrnieks

Vieslektors, LU docents

Vadībzinātņu doktors, pedagogs, mūziķis un kultūru pētnieks. Zinātniskās intereses: izglītības un kultūras procesu saistība, vērtību izglītība, izglītības politika, kultūras vēsture. Pēta izglītības mērķus laikmetu kultūras paradigmu kontekstā, reliģijas un kultūras mijietekmes. Interesē kultūru salīdzināšana, tipoloģijas, kultūru komparatīvā analīze, filozofija, mākslas procesi – to saistībā ar sabiedrības dzīvi, priekšstatiem un vērtībām. Grāmatu sērijas “Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē” autors. Vairāku citu mācību grāmatu kultūras vēsturē un ētikā līdzautors. Latvijas Universitātes docents, lekciju kursi Mākslas akadēmijā un Mūzikas akadēmijā. Vairāku nevalstisko organizāciju veidotājs, publisko lekciju cikla “Domāsim kopā!” iniciators un vadītājs. Biedrības “Latvijas Pedagogu dome” valdes priekšsēdētājs. Brīvajā laikā nodarbojas ar kordiriģēšanu, divu pēdējo Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģents.

Pasniedz:

BA
Kultūras vēsture I