Meklēt
Izvēlne

Dr. paed. Austra Avotiņa

Vieslektore, LU asociētā profesore

Austra Avotiņa ir mākslas zinātniece, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes asociētā profesore un studiju virziena Māksla vadītāja. No 2014. gada ir Latvijas Mākslas akadēmijas vieslektore studiju kursā Viduslaiku māksla. A. Avotiņas profesionālās intereses ietver mākslas vēsturi un kultūras izglītību, mākslas teoriju un grāmatu mākslu. Viņa ir mācību grāmatu un monogrāfiju autore, piedalījusies starptautiskās konferencēs un publicējusi rakstus par mākslas, izglītības un kultūras vēstures aspektiem (106 vienības), jau divdesmit gadus regulāri sadarbojas ar izdevniecībām Jānis Roze, Jumava, Zvaigzne ABC, ir žurnāla Iespiedgrafika redaktore (1998-). Piedalījusies starptautiskos projektos: kā grupas vadītāja ESF finansētā skolotāju tālākizglītības projektā Vizuālās mākslas skolotāju profesionālās un pedagoģiskās kompetences attīstība (2012-2014); kā eksperte projektā Skola2030 kultūras un mākslu jomā (kopš 2016-); idejas autore starptautiskam projektam Pasaule bilžu grāmatā (pirmā Rīgas bilžu grāmatu kvadriennāle Rīgā, 2014). A. Avotiņa ir dalībniece Starptautiskajā apvienībā Izglītība caur mākslu (InSEA), Eiropas Vizuālizpratnes tīklojumā (ENViL) un pārstāv Latvijas Universitāti Eiropas mākslas un kultūras izglītības observatoriju tīklā pie UNESCO (ENO).

Pasniedz:

BA
Viduslaiku mākslas vēsture