Meklēt
Izvēlne

Etnogrāfs, sabiedrība, māksla: etnoloģijas un mākslas simbioze un padomju koloniālisma diskurss Latvijā / lzp-2023/1-0052

Projekta Nr.: lzp-2023/1-0052
Projekta īstenošana: 01.01.2024. - 31.12.2026.
Projekta kopējais finansējums: 300000 EUR
Projekta finansētājs: Latvijas Zinātnes padome
Projekta zinātniskās institūcijas: vadošais partneris Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts (LULVI), sadarbības partneris Latvijas Mākslas akadēmija (LMA)
Projekta zinātniskā vadītāja: Dr.hist. Anete Karlsone (LU LVI, )
Projekta LMA pētnieku grupas vadītāja, vadošā pētniece: Dr.art. Inese Sirica ()
Projekta koordinatore LMA - Iveta Feldmane, e-pasts:  

KOPSAVILKUMS

Kopsavilkums: Humanitāro un mākslas zinātņu nozaru projekta mērķis ir radīt jaunas zināšanas un veicināt izpratni par procesiem sabiedrībā un to izzināšanas iespējām padomju okupācijas periodā, pētot etnoloģijas nozares vēsturi un etnogrāfiskā kultūras mantojuma izmantojumu mākslā un tā ietekmi uz nacionālās identitātes saglabāšanu un uzturēšanu. Projekta īstenošana pirmo reizi kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas sniegs etnoloģijas nozares padomju perioda zinātnisku izvērtējumu un veicinās sabiedrības izpratni par padomju totalitārisma režīmā īstenoto zināšanu veidošanas, izplatības un kontroles sistēmu, kā arī par etnogrāfijas un mākslas lomu sabiedrības saliedēšanā un kopīgas identitātes veidošanā. Veicot arhīvu dokumentu un citu rakstīto vēstures avotu izpēti, apvienojumā ar padomju perioda aculiecinieku un jaunāku paaudžu respondentu intervijām, tiks pētīta etnoloģisko zināšanu radīšana un to izmantojums gan padomju ideoloģijas mērķiem, gan kā resurss nacionālās identitātes stiprināšanai koloniālisma apstākļos. Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta un Latvijas Mākslas akadēmijas pētnieku un studējošo sadarbībā veikto pētījumu rezultāti tiks publiskoti gan ar starptautiski pieejamiem zinātniskiem rakstiem un referātiem, gan noorganizējot konferenci un izdodot kolektīvu monogrāfiju, kā arī veidojot izstādi. Sabiedrība par projekta gaitu tiks regulāri informēta sociālajos tīklos, radošās meistardarbnīcās u.tml.

PROJEKTA UZDEVUMI

(1) izstrādātas datu kopas par Mākslas akadēmijas diplomdarbiem no 20. gs. 40. gadiem līdz 80. gadu beigām (keramika, tekstilmāksla, dizains un interjers). Diplomdarbu digitalizēšana digitalabiblioteka.lv (2) aizstāvēts maģistra darbs Mākslas vēsturē un teorijā; (3) aizstāvēts doktora darbs; (4) pētījumu rezultātu prezentēšana vietējās un starptautiskās konferencēs; (5) izstāde; (6) zinātniskās publikācijas.

LMA KOMANDA

Dr.art. Inese Sirica, LMA pētnieku grupas vadītāja, vadošā pētniece
Mg.art. Una Valtere, doktorante, izpildītāja – studējošā
Bc.art. Santa Sleikša, maģistrante, izpildītāja – studējošā
Projekta koordinatore: Iveta Feldmane