Meklēt
Izvēlne

EU4ART Dažādība – mākslas pētniecība Eiropas Savienībā

2021.gada 1.janvārī Latvijas Mākslas akadēmija kopā ar projekta partneriem no Romas Mākslas akadēmijas (Accademia di Belle Arti di Roma, Itālija), Ungārijas Mākslas akadēmijas (Magyar Képzőművészeti Egyetem, Ungārija) un Drēzdenes Mākslas akadēmijas (Hochschule für Bildende Künste Dresden, Vācija), kas ir arī projekta vadošais partneris, uzsākusi Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” projekta „Dažādība – mākslas pētniecība Eiropas Savienībā” („Differences – Artictic research in the European Union (EU4ART differences” Nr. EU 101016460-EU4ART_ differences) īstenošanu.

Projekta mērķis ir veicināt Eiropas alisnasē EU4ART iesaistīto partneraugstskolu pētniecības profila izaugsmi, mākslinieciskās pētniecības attīstību un akadēmiskās ekselences izaugsmi.

Projekta dalībnieki: 

Itālija
Romas Mākslas akadēmija (Accademia di Belle Arti di Roma - anno 1754 - Academy of Fine Arts in Rome)  www.abaroma.it

Ungārija
Ungārijas Mākslas akadēmija (Magyar Képzőművészeti Egyetem - anno 1871 - Hungarian University of Fine Arts) www.mke.hu/en

Vācija

Drēzdenes Mākslas akadēmija (Hochschule für Bildende Künste Dresden - anno 1764 - Dresden Academy of Fine Arts) www.hfbk-dresden.de

Latvija
Latvijas Mākslas akadēmija (anno 1919 - Art Academy of Latvia) www.lma.lv

  • Projekta īstenošanas periods: 2021.gada 1. janvāra - 2023.gada 31. decembris
  • EU4ART Alianses projekta finansējuma līguma Nr. 101016460
  • Projekta kopējais finansējums ir EUR 1 999 997,54, no kuriem LMA budžets sastāda EUR 450 000,00.