Meklēt
Izvēlne

KidsLikeUs

Projektā KidsLikeUs iesaistītie pedagogi, valsts iestādes un NVO pēta, kā saskarsme ar dabu var uzlabot garīgo labsajūtu bērniem ar traumatisku pieredzi.

Projekta kopsavilkums

2022. gadā Eiropu atkal ir skāris migrācijas vilnis. Salīdzinot ar Vidusjūras migrācijas krīzi 2015. gadā, tas ir pieaudzis, sasniedzot vairāk kā 5 miljonu cilvēku, kuri līdz 20. aprīlim glābjoties no kara Ukrainā pametuši valsti. Viena no visneaizsargātākajām grupām migrācijas procesā ir jaunākā sabiedrības daļa – bērni, viņi bieži vien neprot valodu, un viņu garīgā veselība nav gatava tikt galā ar tik lielām pārmaiņām apkārtējā vidē un notikumos. Arī 2020. gada pandēmija ir atstājusi sekas uz bērnu un pusaudžu garīgo veselību. Eksperti norāda, ka bērni ilgi pēc traumu izraisošā notikuma beigām var izjust trauksmi un nomāktību. Tāpēc, operatīvi reaģējot uz šo problēmu projekts KidsLikeUs piedāvā veidot "Supervaroņu sajūtu dārzus", kuros palīdzību sniegtu apmācīti pedagogi, valsts pārvaldes iestāžu un nevalstisko organizāciju darbinieki un brīvprātīgie. Projekta virsmērķos ir meklēt labākos risinājumus, lai veicinātu ikviena cilvēka garīgo veselību bez jebkādas diskriminācijas un vecuma ierobežojuma.

Projekta vadošais partneris:

Projekta partneri: 

Projekta budžets

Kopējais projekta finansējums: EUR 1 650 000
LMA partnera finansējums: 130 000.00

Projekta periods
2023. gada janvāris – 2025. gada decembris

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība (Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments) Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021-2027 ietvaros.