Meklēt
Izvēlne

PPROJEKTU ARHĪVS

Projekts #S001 BALTIC MAKERS

Baltijas jūras reģiona amatnieku un mākslinieku darināto preču komercializācija.

Projekta mērķis: uzlabot Baltijas jūras reģiona profesionālo amatnieku rokām darināto darbu komercializāciju caur informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.
Projekta rezultāts: sagatavots iesniegšanai Interreg Baltijas jūras reģiona fondā finansējuma pieteikuma projekts ar uzdevumu radīt e-platformu Baltijas jūras reģiona amatniekiem, kas apvieno asociācijas un citas ieinteresētās personas, kuras vērstas uz komercializāciju, sadarbību un pieredzes apmaiņu.

Projekta vadošais partneris:
Anīkščai Mākslas Inkubators – mākslas studija (Anykščiai Art Incubator-art studio, Lietuva)

Projekta partneri:
Latvijas Mākslas akadēmija ( Art Academy of Latvia, Latvija)
Ainavu aizsardzības fonds (Foundation for Landscape Protection,Polija);
Šauļu Rūpniecības un amatniecības kamera (Siauliai Chamber of Commerce, Industry and Crafts, Lietuva);
Åbo Universitāte (Åbo Akademi University, Somija);

Projekta norises laiks: 01.09.2017. līdz 31.08.2018.

 

Projekts Nr. R030 BaltSe@nioR

Eiropas Savienības Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta Nr. R030 BaltSe@nioR (Inovatīvi risinājumi BJR uzņēmumu atbalstam produktu ražošanai senioru dzīves kvalitātes uzlabošanai un drošības nodrošināšanai mājas apstākļos) mērķis ir rekomendāciju sagatave uzņēmējiem, kuru uzdevums būs jaunu produktu izveide vai arī esošo sistēmu uzlabošana galvenajai mērķa grupai - nākotnes senioriem. Projekts radīts ar pārliecību, ka jaunā senioru paaudze pēc desmit gadiem būs atšķirīga no pašreizējiem senioriem.

Projekta norises laiks: 01.05.2016. līdz 30.04.2019.

Projekta vadošais partneris: Poznaņas Dabaszinātņu universitāte

Projekta partneri:
Latvijas Mākslas akadēmija, LMA (Latvija)
UMT Attīstības centrs (Dānija)
Ukmerges reģiona pašvaldības administrācija (Lietuva)
Tallinas Tehnoloģiju universitāte (Igaunija)
Ziemeļnorvēģijas Universitātes slimnīca (Norvēģija)
Minhenes Tehniskā universitāte (Vācija)
Skovdes Universitāte (Zviedrija)
Hanzas Parlaments (Vācija)
Satakunta Lietišķo zinātņu universitāte (Somija)

Projekta asociētie partneri:
Brīvā Hanzas pilsēta Hamburga (Vācija)
Tibro pašvaldības biznesa nodaļa un mēbeļu klāsteris (Zviedrija)
SIA Rīgas Krēslu fabrika (Latvija)
Juha Lehto arhitektu birojs (Somija)

Projekts Nr. R081 BaltSe@nioR2.0

Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) piedalās Eiropas Savienības Interreg Baltijas jūras reģiona (BJR) transnacionālās sadarbības programmas projekta Nr. R081 BaltSe@nioR2.0 (Inovatīvi risinājumi senioriem draudzīgas publiskās vides nodrošināšanā uz BJR uzņēmumu un publisko institūciju kapacitātes pilnveides pamata) īstenošanā. LMA projektā ir projekta partnera statuss. Projekts turpina risināt projekta Nr. R030 BaltSe@nioR īstenošanas izaicinājumus saistībā ar sabiedrības novecošanos, šoreiz pievēršot lielāku uzmanību publiskās telpas pielāgošanai senioru vajadzībām.

Projekta aktivitātēs piedalās LMA Dizaina nodaļas un Tekstilmākslas katedras akadēmiskais personāls kopā ar bakalaura un maģistrantūras studiju programmas studentiem. 

Par projekta norisi atbild LMA Projektu un attīstības nodaļas personāls: projektu vadītāja Vineta Kreigere un nodaļas vadītājs Jānis Gailītis.

Par projekta publicitātes un komunikācijas aktivitāšu ieviešanu atbild LMA komunikācijas speciāliste Laura Ozola.

Projekta mērķis: izmantojot Baltijas jūras reģiona (BJR) radošo industriju potenciālu un starpnozaru specializāciju, motivēt BJR valstu mēbeļu ražotājus attīstīt biznesa idejas, lai reaģētu uz sabiedrības novecošanās problēmu publiskās telpas piemērošanai.

Projekta sasniedzamie rezultāti: Projekts sniegs BJR valsts iestādēm un mēbeļu ražošanas uzņēmumiem motivāciju, kopīgu identitāti un uzlabos to zināšanas un kompetenci, kā arī palielinās to spējas strādāt starptautiskā vidē. Tādējādi tiks palielināta inovācijas spēja radīt sabiedriskas telpas, kas ir pielāgotas senioru vajadzībām, padarot tās un visu Baltijas jūras reģionu novatoriskāku un pieejamāku.

Projekta norises laiks: no 01.01.2019. – 31.12.2021.

Projekta vadošais partneris:

 • Poznaņas Dabaszinātņu universitāte

Projekta partneri: 

 • Latvijas Mākslas akadēmija, LMA (Latvija)
 • UMT Attīstības centrs (Dānija)
 • Satakunta Lietišķo zinātņu universitāte (Somija)
 • Ukmerges reģiona pašvaldības administrācija (Lietuva)
 • Voru novada profesionālās apmācības centrs (Igaunija)
 • Minhenes Tehniskā universitāte (Vācija)
 • ITMO Universitāte (Krievija)
 • Hanzas Parlaments (Vācija) 
 • Saue pašvaldība (Igaunija)
 • Ševdes Universitāte (Zviedrija)

Kopējais projekta finansējums: EUR 2 127 000,00
LMA partnera finansējums: 100 000,00

Programmas mājaslapa

ESF projekts Nr.8.2.1.0/18/I/001

ESF projekts “Mūzikas, mākslas, dejas un kultūras studiju skolotāju studiju programmu jaunveide” (Nr.8.2.1.0/18/I/001)

Projekta mērķis ir pedagoģijas studiju programmu “41. Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” un “42.  Mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras studiju skolotājs” jaunveide atbilstoši pedagoga profesijas standartam, nodrošinot augstākās izglītības Latvijā resursu efektīvu koplietošanu un mazinot pedagoģijas studiju programmu fragmentāciju.

Projekta vadošais partneris Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, sadarbības partneri: Latvijas Universitāte, Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Mākslas akadēmija, Daugavpils Universitāte un Liepājas Universitāte.

Projekta īstenošanas periods 01.06.2018. – 31.12.2022.

Projekta kopējie izdevumi 305 006,00 EUR, t.sk. ESF finansējums 259 255,10 EUR, valsts budžeta finansējums 45 750,90 EUR.

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas attīstības projekti

Latvijas Mākslas akadēmija ir noslēgusi līgumu ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju par projektos ietvertās vizuālās mākslas un kultūras studiju specialitāšu īstenošanu.

2020. gada 16. jūnijā tiešsaistes preses konferencē JVLMA sadarbībā Latvijas Kultūras akadēmiju un Latvijas Mākslas akadēmiju informēja par uzsāktajiem projektiem un attīstības iecerēm, t.sk. par pedagoģijas studiju pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “41. Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” un profesionālās bakalaura studiju programmas “42. Mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras studiju skolotājs” sagatavošanas un īstenošanas procesu. Preses konferences ieraksts pieejams: šeit LINKS.