Meklēt
Izvēlne

unLoc

Izzinot cilvēka un datora radošuma sinerģiju arhitektūrā 

Projekta nosaukums unLoc balstīts jēdzienā locus of control, kas izmantots kā metaforiska atsauce uz varas arhitektūras simbolismu. Projektā plānots pētīt, kā varas attiecību vēsture atspoguļojas arhitektūrā, un, izmantojot jaunās tehnoloģijas, mainīt to, kā cilvēki uztver un izprot arhitektūru.

Meklējot iedvesmu vēsturiskos un sociālos procesos, kā arī izmantojot datorprogrammēšanu un mākslīgo intelektu, projektā plānots radīt platformu alternatīvām publiskās pilsēttelpas vīzijām. Projekta pētniecības objekta ietvaru veido arhitektūras un pilsētplānošanas vēsture, kas liecina par to, kā sociālā kontrole, ietekme un konflikti izpaužas publiskās telpas struktūru kontekstā. Tajā plānots analizēt "varas arhitektūru" un atlasīt objektus ar "sarežģītu vēsturi", kas joprojām funkcionē kā varas un pakļaušanas simboli. Pētījuma fokusā ir postkomunistiskā arhitektūra bijušā Austrumu bloka valstīs, un tā mērķis ir meklēt alternatīvus veidus, kā, izmantojot jaunās tehnoloģijas un māksliniecisko iedvesmu, veicināt dialogu starp pilsētvidi un tās iedzīvotājiem. Projekta rezultātā iecerēts izstrādāt rīku labākai pilsētas iedzīvotāju vajadzību izpratnei: platformu, kur diskutēt par dažādām perspektīvām un pieejām ilgtspējīgai un cilvēcīgai pilsētplānošanai.

Projekta īstenošana: 2024-2025
Projekta pētnieki: PhD Liene Jākobsone, Dr.-techn. Eva Sommeregger, Dina Suhanova
Projekta partneri: Krakovas Pedagoģijas universitātes Mākslas un dizaina institūts, Latvijas Mākslas akadēmija, BEIA Consult International, Bukarestes Nacionālā Politikas zinātņu un publiskās administrācijas universitāte
Projekta Nr. 101003758, Joint Programming Initiative (JPI) Urban Europe
Projekta kopējais finansējums: 491 599 EUR
Projekta koordinatore LMA: PhD Liene Jākobsone