Meklēt
Izvēlne

Updating the Grand Tour / Memory and Invention of the European Built Environment

Eiropas pilsētu identitātes ir uzskatāmas liecības gadsimtiem ilgušai cilvēku un ideju kustībai. Grand Tour jeb ceļojums cauri Eiropai ar galamērķi Itālijā neskaitāmām arhitektu un mākslinieku paaudzēm vēsturiski ir bijusi nozīmīga viņu izglītības daļa. Šī tradīcija piedzīvoja kulmināciju agrīnajos jaunajos laikos, veicinot vienota Eiropas kultūras apvāršņa veidošanos vēl ilgi pirms Eiropas Savienības kā politiskas un ekonomiskas apvienības dibināšanas.

Projekts identificē Grand Tour kā kultūras mantojumu un tiecas aktualizēt mērķtiecīgas ceļošanas nozīmi Eiropas Savienības arhitektu izglītībā. Integrējot mūžizglītību un digitālos rīkus, tas tiecas iezīmēt Grand Tour nākotni.

Projekts nr. 2023-1-IT02-KA220-HED-000158377, Erasmus+ Sadarbības partnerības augstākajā izglītībā ar Eiropas Savienības finansējumu.

Projekta partneri: Milānas Politehniskā universitāte, Porto universitāte, Boloņas universitāte, Latvijas Mākslas akadēmija, Aristoteļa Saloniku universitāte, Igaunijas Mākslas akadēmija.

Projekta īstenošana: 01/09/2023-31/07/2026
Projekta kopējais finansējums EUR 400 000
Projekta koordinatore: PhD Liene Jākobsone
Projekta pētnieki: PhD Liene Jākobsone, Manten Devriendt