Meklēt
Izvēlne

Administratīvā komisija

Latvijas Mākslas akadēmijas Administratīvā komisija ir konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir operatīvi apspriest LMA vadīšanai nozīmīgus jautājumus.

Administratīvā komisija tiek izveidota ar Senāta lēmumu, un tās darbības termiņš sakrīt ar Senāta pilnvaru laiku.

Administratīvo komisiju vada LMA rektors. Bez viņa komisijā ietilpst:

  • prorektori,
  • dekāni,
  • studiju daļas vadītāja,
  • finanšu direktore,
  • personāldaļas vadītāja.