Meklēt
Izvēlne

Akadēmiskā šķīrējtiesa

Latvijas Mākslas akadēmijas Šķīrējtiesu uz diviem gadiem no akadēmiskā personāla ievēl LMA Satversmes sapulce. Tikai Satversmes sapulce var atbrīvot Šķīrējtiesas locekļus no darba.

Šķīrējtiesas lēmumi tiek apstirpināti Senātā, savukārt tie var tikt pārsūdzēti Satversmes sapulcē. Par lēmumu izpildi rūpējas LMA administrācija.

Akadēmiskā šķīrējtiesa izskata:

  • strīdus starp LMA amatpersonām un struktūrvienībām;
  • studentu un akadēmiskā personāla iesniegumus par Satversmē noteiktajiem tiesību un brīvību pārkāpumiem.

Šķīrējtiesā darbojas:

prof. Ojārs Pētersons,
asoc. prof. Kristians Brekte,
prof. Dainis Lesiņš,
Personāldaļas vadītāja Silvija Kušnere,
LMA studente Inuta Graudiņa.

Kontakti