Meklēt
Izvēlne

Ētikas komisija

Ētikas komisijas sastāvs:

  1. Keramikas katedras vadītājs prof. Dainis Lesiņš
  2. Humanitāro zinātņu katedras vadītājs prof. Jānis Taurens
  3. Metāla dizaina katedras vadītāja doc. Rasma Pušpure
  4. LMA Personāldaļas vadītāja Silvija Kušnere
  5. Studentu pašpārvaldes pārstāve Elīna Kristiāna Rītere