Meklēt
Izvēlne

Personāldaļa

Latvijas Mākslas akadēmijas Personāldaļa izstrādā un īsteno LMA personāla politikas un personāla attīstības stratēģiju.

Galvenās funkcijas:

  • LMA personālsastāva plānošana un prognozēšana, personāla uzskaites nodrošināšana;
  • personāla darba tiesisko attiecību noformēšana un pārraudzība, darba attiecību reglamentējošās dokumentācijas izstrādāšana;
  • personāla attīstības, stimulēšanas un motivācijas programmu sagatavošana un īstenošana;
  • LMA personāla amatu aprakstu izstrādes pārraudzība un pilnveidošana, darba kārtības ievērošanas kontrole;
  • personāla sociālās aizsardzības politikas veidošana.

Kontakti