Meklēt
Izvēlne

Studiju daļa

Studiju daļa koordinē LMA akadēmiskās studijas, sagatavo un sniedz informāciju:
reflektantiem:
•    par uzņemšanas noteikumiem;
•    par uzņemšanas komisijas nolikumu;
•    par studiju uzsākšanu LMA:
•    par iestājpārbaudījumu programmām un uzdevumiem;
•    par iestājpārbaudījumu grafiku;
studentiem:
•    par studiju kārtības nolikumu;
•    par studiju programmām;
•    par lekciju un nodarbību sarakstiem;
•    par sesiju plāniem;
•    par vasaras studiju cikla uzdevumiem;
•    par studiju kredītiem;
•    par stipendijām;
•    par rotācijas konkursa noteikumiem un rezultātiem.
 

Kontakti