Meklēt
Izvēlne

PROMOCIJAS DARBU "VIDUSLAIKU PILSDRUPAS LATVIJAS KULTŪRVIDĒ" AIZSTĀVĒS ARTŪRS LAPIŅŠ

2022. gada 11. martā plkst. 15.00 Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomes atklātā sēdē tiešsaistes platformā Zoom Artūrs Lapiņš aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Viduslaiku pilsdrupas Latvijas kultūrvidē” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) mākslas zinātnē iegūšanai.

Recenzenti:
Dr. art. Jānis Kalnačs (Vidzemes augstskola), Dr. hist. Mārtiņš Mintaurs (Latvijas Universitāte), Dr. art. Rūta Kaminska (Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde). Ar promocijas darbu var iepazīties LMA bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 13, Rīgā, un šeit zemāk pielikumā.

Pieslēgšanās saite:

https://zoom.us/j/93636959362?pwd=QXFwVjVBYTZwY0d6QnE5NDFGczlZZz09
Parole: 802998