Meklēt
Izvēlne

14. Viļņas glezniecības triennāle

No 18. jūnija. - 15. augustam Viļņā (Lietuva) norisinās 14. Viļņas
glezniecības triennāle, kurā Latviju pārstāv gleznotāji LMA pasniedzēja Inga Meldere un Jānis Avotiņš.

au kopš antīkiem laikiem glezniecība ir cīnījusies ar sev piešķirto
„tradīcijas" statusu. Nepārtrauktā pagātnes apzināšanās savā ziņā ir svētība
laikmetīgajai glezniecībai, tomēr vienlaikus arī nav. Daudzas no
stratēģijām, ko izvēlas laikmetīgie mākslinieki, ir bijušas zināmas paaudzēm
ilgi. Vai glezniecībai būtu jācenšas radīt tēlus, vai jāstāv pāri jebkādām
prasībām pēc iluzorisma un jāizsaka sevi ar žesta un taustāmības palīdzību?
Vai glezniecībai jāpaliek uz plaknes, vai arī jākļūst telpiskai? Vai tai
jāvizualizē idejas, vai arī jāpievērš uzmanība pašas materialitātei?

Jomā, kas vēl joprojām ierakstās tradīcijā, šķiet ne pārāk produktīvi
koncentrēties tikai uz tiem darbiem, kas atklāti noraida tradīciju. Jaunu
attēla uztveres veidu meklēšana, lai nodrošinātu tā pozīcijas, jau ilgi ir
Rietumu tradīcijas neatņemama sastāvdaļa. Tieši tāpat kā šīs tradīcijas un
attēlu īpašā statusa apkarošana. Prātīgāk tomēr šķiet turpināt būt saskaņā
ar glezniecības tradīciju un censties noteikt tos liegos pagriezienus, kas
šo mākslas veidu ved negaidītos virzienos. Novitāte glezniecībā sākotnēji
var izpausties nemanāmi, pat šķietami maznozīmīgi. Tās var būt izmaiņas
tonī, nevis pašā programmā. Tā var būt paļāvība vai amatprasme, veiklība vai
neveiklība, kas iepriekš šīs noteiktās konstelācijas ietvaros nebija
vērojams.

 

14. Viļņas glezniecības triennālē piedalās mākslinieki, kuru darbībā jaušams
spriegums starp tradīciju un novitāti un kuri spēj paust atšķirīgas
attieksmes pret attēlu, žestu, laiku un subjektivitāti. Starptautiskā
laikmetīgās glezniecības izstāde „False Recognition" jeb „Viltus atzīšana"
fokusējas uz Baltijas valstu un Ziemeļvalstu reģionu un tiecas glezniecībā
identificēt jaunas idejas un jaunus vārdus.

 

Kuratori: Ēvalds Stankevičus (Evaldas Stankevicius, Deputy Director, CAC),
Anders Krīgers (Anders Kreuger, Director of the Malmö Art Academy and
Exhibitions Curator at Lunds konsthall, Sweden).

 

Mākslinieki: Jānis Avotiņš (LV); Lina Bjerneld (SE); Niels Bonde (DK);
Michael Borremans (BE); Koen van der Broek (BE); Damien Cado (FR); Henrikas
Čerapas (LT); Róza El-Hassan (HU); Jörg Herold (DE); Kim Hiorthoy (NO); O
Jun (JP); Patricija Jurkšaitytė (LT); Tillman Kaiser (AT); Raoul Kurvitz
(EE); August Künnapu (EE); Mats Leiderstamm (SE); Tor-Magnus Lundeby (NO);
Viktor Man (RO); Inga Meldere (LV); Sakamoto Natsuko (JP); Eglė Ridikaitė
(LT); Nina Roos (FI); Viktor Rosdhahl (SE); Adam Saks (DK); Praneet Soi
(NL); Ričardas Povilas Vaitekūnas (LT); Matthias Weischer (DE) u.c.

 

Rīko: Viļņas Laikmetīgās mākslas centrs (CAC).