Meklēt
Izvēlne

16. DECEMBRĪ NORISINĀSIES 3. LMA DOKTORANTŪRAS ZINĀTNISKIE LASĪJUMI

2022. gada 16. decembrī Latvijas Mākslas akadēmija jau trešo reizi aicina interesentus pievienoties zinātniskajiem lasījumiem, kuros uzstāsies LMA doktoranti no akadēmiskās un radošās doktorantūras programmām. Visi lasījumu dalībnieki apmeklē docentu Jāņa Ozoliņa un Kārļa Vērdiņa vadīto kursu "Praktikums zinātniskā teksta rakstīšanā" un dalība zinātniskajos lasījumos ir viens no kursa nosacījumiem. Nākamā semestra laikā studenti šos referātus pārstrādās savās pirmajās zinātniskajās publikācijās. Īpaši aicināti lasījumiem pievienoties ir promocijas darbu vadītāji, lai novērtētu savu studentu sniegumu, kas, iespējams, daļai studentu būs pirmais pētnieciskā darba ziņojums kopš studiju uzsākšanas šoruden.
Zinātniskie lasījumi norisināsies klātienē – 14. auditorijā no plkst. 12.20–18.30, taču tiem varēs sekot līdzi arī Zoom.
Zoom saite: ŠEIT  
Meeting ID: 816 3930 8271
Passcode: 437704

PROGRAMMA
*12:20 Lasījumu atklāšana
I Fotogrāfija un kuratoriālā prakse
12:30 Līga Goldberga. Skatiena arheoloģija: aktu fotogrāfija Zentas Dzividzinskas arhīvā
12:45 Ineta Done. Arhitektūras fotogrāfijas monohromā estētika (un tehniskā specifikācija) 20. gadsimta 60.-90. gadu fotogrāfu darbos
13:00 Antra Priede. Kuratoriālā diskursa veidošanās 20. gs. 90. gados Latvijā
13:15 Diskusija
II Sievietes ķermeniskums un seksualitāte
13:30 Rasa Jansone. Lietderīgais  ķermenis – Jaunava Marija. Par lietderības vardarbīgumu Latvijas laikmetīgajā glezniecībā
13:45 Sanita Duka. Feminisma ideju komentārs teātra valodā: Karla Krēdes luga “Paragrāfs 218” Rīgas Strādnieku teātra repertuārā
14:00 Sabīne Vernere. Medūza, seksualitāte un apotropiski simboli manos tušas gleznojumos
14:15 Diskusija
14:30 - 15:15 Pusdienu pārtraukums
III Māksla un digitālās tehnoloģijas
15:15 Līga Vēliņa. Apgūt caur empātisku pieredzi: starpnozaru sadarbība kā priekšnoteikums izglītības produkta veidošanā virtuālās realitātes tehnoloģijā
15:30 Rute Marta Jansone. Fotogrammetrija digitālajā mākslā un vizuālajā valodā:
performatīvie aspekti, digitālie artefakti un attēla ontoloģija
15:45 Martins Vizbulis. Kā vizuāli vienā attēlā parādīt laika periodā tvertu notikumu, kura sastāvdaļas var nebūt vizuālas
16:00 Diskusija
IV Radošās prakses un materialitāte
16:15 Ūna Laukmane. Pieskarties lācim: materialitātes un materiālu transformācija
16:30 Līva Rutmane K. Virzoties uz nenoteikto: jaunajā materiālismā balstītas metodes izmatošana darba radīšanā.
16:45 Madara Kvēpa. Nocirst koku vai nocirst roku: senlatviešu svētvietu pētniecība ekoloģiskās krīzes kontekstā
17:00 Una Pūpola. Apģērba valoda sociālās psiholoģijas kontekstā: identitātes komunikācija sabiedrībā
17:15 Diskusija
V Autobiogrāfiskums un metodes mākslas praksē
17:30 Sandra Strēle. Nenotikušās un neiespējamās izstādes: serialitāte kā viens no paplašinātās glezniecības definēšanas paņēmieniem
17:45 Nils Jumītis. Mākslinieciskās metāla liešanas metodes
18:00 Ansis Rozentāls. Glezniecības apvienošana ar novatoriskām tehnoloģijām un metodēm, radot paplašinātās glezniecības mākslas darbus
18:15 Diskusija un lasījumu noslēgums