Meklēt
Izvēlne

18. DECEMBRĪ NORISINĀSIES LMA DOKTORANTŪRAS ZINĀTNISKIE LASĪJUMI

2020. gada 18. decembrī plkst.15:00 aicinām visus interesentus pievienoties Doktorantūras programmas lekciju kursa "Praktikums zinātniskā teksta rakstīšana" semestra noslēguma semināram - Zinātniskajiem lasījumiem. Kursa vadītāji Dr.philol.Kārlis Vērdiņš un Phd.Jānis Ozoliņš.

Šī būs lieliska iespēja iepazīties ar kursa laikā paveikto un gūtu ieskatu par savu kolēģu, jauno zinātnieku pētāmo tēmu aktualitātēm.

Semināra Zoom saite: ŠEIT
Parole: konference

SEMINĀRA DARBA KĀRTĪBA

15:00 Jānis Ozoliņš un Kārlis Vērdiņš. Ievadvārdi

MŪSDIENU MĀKSLU PĀRVĒRTĒJOT

15:10 Ieva Melgalve. Mazās ontogrāfijas: Inetas Freidenfeldes gleznas jaunā materiālisma skatījumā
15:25 Guntars Gritāns. Romantisma estētikas iezīmes padomju sociālistiskā reālisma glezniecības vēlīnajā posmā: Anitas Kreituses portreti
15:40 Elīna Veilande-Apine. Mūsdienu tekstilmākslas parādību definēšanas problemātika
15:55–16:10 Diskusija

TELPA MĀKSLĀ UN DIZAINĀ

16:20 Iveta Feldmane. Ilmāra Blumberga “ķermeņa telpa”
16:35 Rita Ļegčiļina-Broka. Ainavas identifikācija Heimrāta skolas pārstāvju tekstīlijās personīgās ģeogrāfijas kontekstā
16:50 Vīva Ieviņa. Dzīvokļa plānojums – virtuves interjera dizaina un sociālo attiecību pamats mājokļu interjeros Rīgā
17:05–17:20 Diskusija

LIETIŠĶĀS MĀKSLAS UN DIZAINA VĒSTURE

17:30 Kristīne Budže. Stikla lustra no Asares baznīcas kā viens no angļu stikla lustru tipa piemēriem Latvijā
17:45 Anete Ulmane. Ornamentālie motīvi logailu apdarē Latgales koka arhitektūrā 19./20. gs. mijā
18:00 Agnese Tambaka. S. J. Helmana keramikas flīzes ar festona motīvu Rīgas 20. gs. sākuma kāpņu telpu interjera apdarē
18:15–18:30 Diskusija

DIZAINA MANTOJUMS MŪSDIENĀS

18:40 Zane Kēlere. Pārkrāsota objekta vērtība un kas zem tā slēpjas: polihromā koka objektu atslāņošanas problemātikas apzināšana
18:55 Dārta Purvlīce. Digitalizācijas ietekme uz mākslas darba reprodukcijas nozīmi un uztveri. Skatījums caur Valtera Benjamina izvirzīto prizmu.
19:10 Gaļina Asmaite. Dizaina procesa un atsevišķu metožu pielietošana (scenāriju un rīku izstrāde) jauniešu un policijas savstarpējās uzticēšanās vairošanā
19:25–19:40 Diskusija