Meklēt
Izvēlne

19. JANVĀRĪ NOTIKS MAĢISTRANTU ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

2024. gada 19. janvārī norisināsies "XII Maģistrantu zinātniskā konference", kuru organizē Latvijas Mākslas akadēmijas  Mākslas vēstures un teorijas katedra un kuras referenti būs Maģistrantūras programmas studenti. Konferences galvenais mērķis ir sekmēt kvalitatīva maģistra darba izstrādi. 

PROGRAMMA

9.45. Konferences atklāšana. Ievadvārdi – LMA prorektore zinātniskajā darbā, asoc. prof. Agita Gritāne, LMA Mākslas vēstures un teorijas katedras vadītāja, prof. Silvija Grosa

1. sekciju vada Mag. art. Agnese Tambaka

10:00 – 10.20 Ronalds Lūsis. Rīgas Doma kapa plāksnes
10:20 – 10:40 Jekaterina Miļgroma. Rīgas Grebenščikova vecticībnieku baznīcas ikonas „Tā kunga ieiešana Jeruzalemē”  ikonogrāfija
10:40 – 11:00 Liesma Zariņa. Sienu gleznojumu izpēte kāpņutelpā, Laimdotas ielā 30
11:00 – 11:20 Santa Sleikša. Sprēslīcas 20. gs 40. -80. gadu etnogrāfisko ekspedīciju liecībās Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta Etnogrāfisko materiālu krātuvē
11:20 - 11:40 Līva Uzulniece. Jehuda Pens. Ebreju māksla un dzīvesziņa

11:40 – 12:00 Pārtraukums

2. sekciju vada Mag. art. Ieva Kalniņa

12:00 – 12:20 Krista Petrauska. Padomju laika altārgleznu gleznotāji Latvijā un Lietuvā
12:20 – 12:40 Agnese Strautiņa. Kombināta "Māksla" darbi Rīgas kafejnīcu interjerā 20. gadsimta 70. gados
12:40 – 13:00 Katrīna Daugule. Ieskats Arnolda Plauža un Gunāra Bindes radošajā sadarbībā
13:00 – 13:20 Džūlija Rodenkirhena. Fotomontāžas un kolāžas Latvijas fotogrāfijas vēsturē: Vilhelms Mihailovskis
13:20 – 13:40 Kornēlija Karolīna Ābele. Pasaules latviešu dizaina mākslinieku video saiets Rīgā 1990. gadā

13:40 – 14:40 Pārtraukums

3. sekciju vada Mag. art. Liana Ivete Žilde
14:40 – 15:00 Agnese Frickausa. Ieskats Oskara Vailda “Salomes” iestudējumu scenogrāfijā latviešu teātros un operā 20. un 21. gadsimtā
15:00 – 15:20 Katrīna Vastlāve. Mākslas uztveres dekonstruēšana. Performatīvais aspekts grupas LPSR Z darbībā
15:20 – 15:40 Ketrisa Petkeviča. Vardarbības pret sievietēm Latvijā problēmas aktualizēšana caur akciju – performanci
15:40 – 16:00 Žanete Liekīte. Mākslinieku pašorganizētās iniciatīvas Latvijas laikmetīgās mākslas telpā
16:00 – 16:20 Laima Daberte. Atmiņa. Telpa kā atmiņas nesējs

Konference tiek rīkota projekta: “Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai” /CERS (Nr. VPP-MM-LKRVA-2023/1-0001) ietvaros. Projektu finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija valsts pētījumu programma “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai" (2023.–2026.). Valsts pētījumu programmu administrē Latvijas Zinātnes padome.

Pievienotie faili: