Meklēt
Izvēlne

24. MARTĀ NORISINĀSIES STUDIJU KURSA “MŪSDIENU KULTŪRAS INTERPRETĀCIJAS TEORIJAS” ATVĒRTĀ LEKCIJA

24. martā no plkst. 14.00-17.00 turpināsies nodarbības studiju kursā "Mūsdienu kultūras interpretācijas teorijas". Nodarbības tēma: “Viendzimuma seksuālo subkultūru prakses padomju Latvijā: avoti un to izpētes iespējas

Ne tikai sava laika publiskajos diskursos, bet arī vēstures literatūrā ir vietas un darbības, kas abstrahētas kā tumšas un marginālas. To identificēšanu un tām piederīgo laikabiedru pieredžu konstruēšanu parasti uzņemas sociālās vēstures interesenti un pētnieki. Šajā lekcijā vēsturniece Ineta Lipša aicinās noskaidrot, kādus avotus un analītisko instrumentāriju var izmantot, lai izzinātu viendzimuma seksuālo subkultūru prakses un slēptās tradīcijas.

Nodarbības vadīs Dr. Hist. Ineta Lipša. Viņas zinātniskās intereses ir saistītas ar 20. gadsimta sociālo vēsturi. Šobrīd Lipša pēta sieviešu politisko vēsturi Latvijā 20. gadsimta 20.-30. gados un viendzimuma seksuālo subkultūru vēsturi padomju okupācijā. Patlaban viņa vada LZP FLPP projektu „Starp valsts iestāžu uzraudzību un neiejaukšanos: viendzimuma seksuālo subkultūru prakses padomju Latvijā, 1954-1991” (lzp-2021/1-0167).

Nodarbības semināra daļā tiks apspriests vieslektores piedāvātais franču vēsturnieka Artūra Klē raksts, kas pieejams lejuplādēšanai.

Pieslēgšanās informācija: https://zoom.us/j/96025997738?pwd=WEVSRzE1bzlSbTNNYXFXc1AzNXZVQT09
Parole: mkit

Atgādinām, ka No 27. janvāra, reizi mēnesī Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA) norisinās studiju kurss "Mūsdienu kultūras interpretācijas teorijas", kurā nodarbības vada pieredzējuši pētnieki un pasniedzēji no Latvijas un ārvalstu augstskolām: Oksfordas Universitātes asociētā profesore migrācijas antropoloģijā Dace Dzenovska, Helsinku Universitātes pētniece mūsdienu vēsturē Una Bergmane, Vintija Amerikas mākslas muzeja kuratore Ērika Volfa (Erika Wolf), Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece Ineta Lipša un Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Deniss Hanovs.
Kurss veidots akadēmiskās un radošās doktorantūras studentiem, taču gaidīti arī LMA maģistra programmās studējošie. Nodarbības notiks latviešu un angļu valodā.
Kursu veidojis LMA Humanitāro zinātņu katedras docents, Ph.D. Jānis Ozoliņš.