Meklēt
Izvēlne

25. NOVEMBRĪ PROMOCIJAS DARBU AIZSTĀVĒS GUNDEGA GAILĪTE

2022. gada 25. novembrī plkst. 12.00 Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomes atklātā sēdē, Gundega Gailīte aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Latviešu karikatūras vēsture un tās loma nacionālās identitātes attīstībā (No pirmsākumiem līdz 1920. gadam)” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) mākslas zinātnē iegūšanai.

Recenzenti:
Dr. art. Natālija Jevsejeva (Latvijas Nacionālais mākslas muzejs), Dr. art. Baiba Vanaga (Rundāles pils muzejs), Dr. art. Deniss Hanovs (Latvijas Mākslas akadēmija). Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Mākslas akadēmijas bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 13, Rīgā.