Meklēt
Izvēlne

28/02/2020 LMA NOTIKS LAINES KRISTBERGAS PROMOCIJAS DARBA AIZSTĀVĒŠANA

2020. gada 28. februārī pl.15.00 Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomes atklātā sēdē notiks Laines Kristbergas promocijas darba „Starpmediāla apropriācija kā performances mākslas analīzes teorētiskais ietvars: Latvija vēlīnā sociālisma periodā (1964-1989)” aizstāvēšana.

Recenzenti: vadošā pētniece Stella Pelše (Dr. art.), Mākslas vēstures institūts, profesore Inga Pērkone-Redoviča (Dr.art), Latvijas Kultūras akadēmija, docents Artis Svece (Dr.phil.) Latvijas Universitāte.