Meklēt
Izvēlne

4. DECEMBRĪ ATTĀLINĀTI NORISINĀSIES LMA ZINĀTNISKĀ "AKTUĀLO PĒTĪJUMU KONFERENCE"

2020. gada 4. decembrī norisināsies maģistrantu 9. zinātniskā „Aktuālo pētījumu konference”, kuru organizē Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures un teorijas katedra. Referenti ir Latvijas Mākslas akadēmijas Maģistrantūras programmas studenti. Šogad programmā paredzētas trīs zinātnisko lasījumu sekcijas, kurās tiks runāts par mūsdienu vizuālās mākslas interpretācijas problēmām, vizuālās mākslas un dizaina dokumentēšanas aspektiem, un laikmetīgās mākslas un mākslas teorijas jautājumiem. Sekcijas vadīs Latvijas Mākslas akadēmijas Doktorantūras programmas studenti – Mg. art. Iveta Feldmane, Mg. art. Anete Ulmane un Mg. art. Līna Birzaka-Priekule. 

Konferences noslēgumā risināsies seminārs diskusiju veidā par tēmu “Autortiesību un plaģiātisma problēma zinātniskajos darbos”, kurā piedalīsies Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures un teorijas nodaļas pasniedzēji prof., emeritus prof. Dr.art. E.Kļaviņš, Doc. Aiga Dzalbe, Dr. art. prof. Andris Teikmanis, Mg. iur., Jānis Meija un RSU maģistrantūras programmas “Komunikācijas un mediju studijas” vadītāja, asoc. prof., dr. philol. Ilva Skulte.

Konferences sākums plkst. 10.00 un tai iespējams sekot ar iepriekšēju pieteikšanos rakstot uz e-pastu .