Meklēt
Izvēlne

A. Ancānes disertācijas kopsavilkums

Varat iepazīties ar LMA Mākslas vēstures institūta pētnieces Annas Ancānes promocijas darba "Rīgas arhitektūra un pilsētbūvnievība 17. gs. otrajā pusē" kopsavilkumu.