Meklēt
Izvēlne

A. Teikmaņa promocijas darbs

Tagad visiem interesentiem ir iespējams iepazīties ar Latvijas Mākslas akadēmijas prorektora, docenta Andra Teikmaņa promocijas darbu "Mākslas un politikas attiecību semiotika - Vizuālo un verbālo vēstījumu mijiedarbība Latvijas padomju perioda glezniecībā".