Meklēt
Izvēlne

Agneses Bergholdes promocijas darbs

25. novembrī plkst. 14:00 LMA promocijas padomē tika aizstāvēts Agneses Bergholdes promocijas darbs "Rīgas Doma viduslaiku būvplastika eiropeisko analoģiju kontekstā". Oficiālie oponenti Dr. arch. I. Dirveiks, Dr. phil. U. Lobedajs (Lobbedey, Minstere) un Dr. habil. art. O. Spārītis.

Ar disertācijas pilnu tekstu var iepazīties LMA bibliotēkā. Latvijas Mākslas akadēmijas mājas lapā piedāvājam iepazīties ar promocijas darba kopsavilkumu.