Meklēt
Izvēlne

AICINA IESNIEGT PROJEKTU PIETEIKUMUS ZIEMEĻVALSTU KULTŪRAS UN MĀKSLAS PROGRAMMAI

Ziemeļvalstu kultūras un mākslas programma atbalsta Ziemeļvalstu sadarbības projektus visās mākslas un kultūras jomās, to sagatavošanas, producēšanā, prezentācijas un izplatīšanas posmos. Programmas mērķis ir sniegt atbalstu novatoriskiem, augstvērtīgiem mākslas un kultūras projektiem, kas veicina Ziemeļvalstu reģiona daudzveidību un ilgtspēju. Projektu pieteikumus var iesniegt līdz 2021.gada 8.martam. 

Uz Ziemeļvalstu kultūras un mākslas programmas grantu var pretendēt indivīdi, grupas, organizācijas, institūcijas, uzņēmumi, kas aktīvi darbojas kultūras un mākslas jomās, ja vien projekts atbilst programmas kritērijiem un tiek realizēts sadarbībā ar partneriem no 3 valstīm, no kurām vismaz 2 ir Ziemeļvalstis (Dānija, Islande, Norvēģija, Somija, Zviedrija, Ālandu salas, Fēru salas, Grenlande).

Pretendentiem nav jādzīvo vai jāstrādā Ziemeļvalstu reģionā un nav jābūt Ziemeļvalstu pilsoņiem, bet pieteiktajā projektā ir būtiski atspoguļot un izcelt Ziemeļvalstu dimensiju un popularizēt Ziemeļvalstu sadarbības modeli gan Ziemeļvalstīs, gan aiz to robežām.

Ziemeļvalstu kultūras un mākslas programmas grants var segt no 50 līdz 100% no projekta kopējām izmaksām atkarībā no tā, cik liela summa tiek pieteikta. Jo lielāka ir pieteiktā summa, jo lielākam jābūt pašfinansējumam. Līdzfinansējums tiek uzskatīts par svarīgu projekta priekšnoteikumu daļu. Ja pieteiktā projekta finansējums ir līdz 7000 eiro, programma sedz visus izdevumus, ja līdz EUR 40 000 eiro, jābūt vismaz 30% līdzfinansējumam, bet līdz 100 000 eiro  - vismaz 50% līdzfinansējumam. Kā līdzfinansējums var būt, piemēram, pakalpojumi, brīvprātīgais darbs.

Nākamais pieteikšanās termiņš šai programmai būs no 2021.gada 10. augusta līdz 13. septembrim.

Plašāka informācija par Ziemeļvalstu kultūras un mākslas programmu
Kontaktpersona: Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā kultūras padomniece Ieva Hermansone, , tel. 28682639.