Meklēt
Izvēlne

AICINA RADĪT IDEJAS ENERĢĒTIKAS UN ATKRITUMU PROBLEMĀTIKAS RISINĀŠANAI LATVIJĀ!

ESI studentu inovāciju programma sadarbībā ar partneriem – “Rimi Baltic”, “SEB banka” un AS “Eco Baltia” – aicina vidusskolu skolēnus un augstskolu studentus no 18. līdz 26. martam piedalīties Ilgtspējas Izaicinājumā un radīt unikālas idejas dažādu ar enerģētikas un atkritumu problemātiku saistītu jautājumu risināšanā.

Ilgtspējas Izaicinājums ir hakatona veida sacensības, kurās caur dažādiem uzdevumiem, mentoringu un citām aktivitātēm dalībniekiem būs jāizstrādā radošus risinājumus dažādos ar enerģijas ieguvi un izmantošanu, atkritumu samazināšanu un pareizu apsaimniekošanu saistītos jautājumos. Sacensībās var piedalīties vidusskolēni un studenti (jebkurā augstākās izglītības līmenī, jebkurā specialitātē) no visas Latvijas. Tāpat idejas aicināti iesniegt arī citi interesenti, kuri ir motivēti piedāvāt risinājumus ilgtspējas jautājumos. Piedalīties konkursā var ar jau esošu ideju, kā arī to radīt no jauna.

Izaicinājuma aktivitātes tiks īstenotas trīs posmos. 18. martā notiks atklāšanas pasākumu ar komandu un ideju veidošanu, lai katrs dalībnieks gūtu precīzu ieskatu par izaicinājumiem, formulētu savu ideju, izveidotu komandu un prezentētu to. Laika posmā no 20. līdz 24. martam notiks tiešsaistes mentoringa sesijas, darbs komandās un klātienes ekskursijas nozari pārstāvošos uzņēmumos, kuros smelties idejas projekta izstrādei. 25. un 26. martā Rimi Baltic telpās notiks dalībnieku tikšanās ar nozares ekspertiem un ar projekta izstrādes vajadzībām būtiskiem jomas mentoriem, kas nepieciešamības gadījumā palīdzēs veiksmīgāk attīstīt savu ideju. Izaicinājuma pēdējā dienā komandas prezentēs savus risinājumus, ko vērtēs projekta žūrija, ko veido projektā iesaistītie partneri. Visas aktivitātes noritēs angļu valodā.

Izaicinājuma partneri – “Rimi Baltic”, “SEB banka” un AS “Eco Baltia” – ir sagatavojuši vairākas tēmas ideju radīšanai, kuru pamatā ir reālas uzņēmuma darbībā un sabiedrībā novērotas problēmsituācijas. Ieskats mūsu partneru sagatavotajos izaicinājumos:

– AS “Eco Baltia” piedāvā izaicinājumus divās ar aprites ekonomiku Latvijā saistītās jomās – tekstilizstrādājumu šķirošanas, pārstrādes un recirkulācijas, kā arī lietotu elektronisko ierīču pārstrādes veicināšana.

AS “Eco Baltia” vides apsaimniekošanas sektora vadītājs un SIA “Eco Baltia vide” valdes priekšsēdētājs Jānis Aizbalts“Aprites ekonomika nu jau arī Latvijā nav jaunums, taču uz to nacionālā mērogā būtu jāiet straujāk. Kā rāda mūsu pieredze sadarbībā ar jauniešiem un to pārstāvošām organizācijām un izglītības iestādēm, skolēni un studējošie ir tā paaudze, kuru idejas ir neatsveramas ilgtspējas projektu realizēšanā. Aicinām būt aktīviem, piedalīties izaicinājumā un veidot Latviju vēl zaļāku, kur atkritumi ir nevis liels kalns, bet gan resurss, ko izmantot atkārtotā tirgus apritē.”

– “SEB banka” sagatavotais izaicinājums ir saistīts ar ēku energoefektivitāti – komandas tiks aicinātas rast risinājumus, kas palīdzētu ievērojami palielināt renovētu daudzdzīvokļu namu īpatsvaru Latvijā, kā arī mājokļu skaitu, kuros veic regulārus energoauditus.

“SEB banka” Ilgtspējas attīstības vadītājs Viktors Toropovs: “Esošo mājokļu energoefektivitātes paaugstināšanai ir būtiska loma, lai sasniegtu noteiktos klimatneitralitātes mērķus Latvijā līdz 2050. gadam. Papildus atbilstošas valsts politikas izveidei, finansējuma pieejamībai un iedzīvotāju izlēmībai, ir svarīgi rast arī digitālus risinājumus un jaunus produktus jomas attīstības sekmēšanai. Māju energoefektivitāte palīdz ne tikai samazināt energoresursu patēriņu un uzlabot klimatu dzīvoklī, bet arī kopumā veidot pievilcīgu un sakārtotu apkārtējo vidi, līdz ar to ieguvēji ir visi.”

– “Rimi Baltic” sagatavoties izaicinājumi aicina rast risinājumus, kā samazināt plastmasas izmantošanu un pārtikas atkritumus.

“Rimi Baltic” korporatīvās atbildības un komunikācijas direktore Zanda Šadre: “Atbildība pret vidi ir mūsu ilgtspējas stratēģijas viena no ilgtermiņa prioritārajām jomām. Mūsu mērķis ir būt par pozitīvo pārmaiņu dzinējspēku, tāpēc mēs nepārtraukti meklējam jaunus risinājumus un veidus, kas veicinātu arī Rimi pircēju un sabiedrības iesaisti. Piemēram, vienā no izaicinājumā aicinām jauniešus meklēt veidus, kā samazināt pārtikas atkritumus, kas vienlaikus būs ieguvums gan maciņam, gan videi. Aicinām komandas domāt no šādas perspektīvas, un ticam, ka tas noteikti nesīs rezultātus.”

Sacensību dalībnieku komandas cīnīsies par vērtīgām balvām. Pirmā vieta tiks apbalvota ar 3000 EUR, otrā vieta – 2000 EUR, trešā vieta – 1000 EUR, kā arī tiks izspēlētas partneru balvas, kas palīdzēs dalībniekiem turpināt darbu pie ideju attīstības. Uzvarētāji tiks noteikti 26. martā.

Pieteikšanās un sīkāka informācija par izaicinājumiem atrodama mājaslapā: https://www.challenge.esi-startup.lv/.

ESI Ilgtspējas Izaicinājumu atbalsta Rīgas Ekonomikas augstskolas Studentu inovāciju programma ESI, “Rimi Baltic”, “SEB banka”, AS “Eco Baltia” un Eiropas Reģionālais fonds. Projekta numurs: 1.1.1. 3./21/A/008.a. Izaicinājumu organizē Rīgas Ekonomikas Augstskola, Rīgas Juridiskā Augstskola, Latvijas Mākslas Akadēmija, Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas Institūts, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija un citi industrijas partneri.

Sekojiet ESI sociālajos medijos, lai sekotu jaunumiem: Facebook: https://fb.me/e/3mIwgHRYV