Meklēt
Izvēlne

Aicinājums piedalīties LVVA Zinātniskajos lasījumos "Rīga un rīdzinieki arhīva dokumentos"

2014. gada 7. novembrī, atzīmējot Latvijas Nacionālā arhīva vecākās struktūrvienības – Latvijas Valsts vēstures arhīva (turpmāk LVVA) – 95. gadadienu un 90. gadadienu kopš „Likuma par Valsts arhīvu” izsludināšanas, LVVA organizē zinātniskos lasījumus „Rīga un rīdzinieki arhīva dokumentos”. 

LVVA galvenā misija ir rūpes par Latvijas nacionālā dokumentārā matojuma senākās daļas saglabāšanu, tā preventīvo aizsardzību un dokumentu pieejamības nodrošināšanu ikvienam interesentam. Tāpat arhīvs darbojas, lai popularizētu tajā uzglabātos dokumentus, veidojot gan tradicionālās, gan virtuālās izstādes un izdodot vēstures dokumentu publikācijas un biogrāfiskas vārdnīcas.

Tuvojoties arhīva simtgadei, LVVA vēlas aktualizēt un uzsvērt iespēju un nepieciešamību plašāk izmantot bagātīgo arhīva krājumu. Tāpēc vienkopus regulāri tiks pulcēti zinātnieki, studenti un vēstures interesenti, kas savos pētījumos izmanto LVVA uzglabātās dokumentārās liecības par vēsturiskajiem notikumiem, politiskajiem procesiem, ekonomisko, sociālo un kultūras dzīvi Latvijas teritorijā laikposmā no 13. gadsimta līdz 20. gadsimta vidum.

Tā kā šogad, 2014. gadā, Rīga ir izraudzīta par Eiropas kultūras galvaspilsētu, tad arī LVVA vēlas pievērst īpašu uzmanību tā sastāvā 1964. gadā iekļautā Rīgas pilsētas vēstures arhīva krājumam, kas daudzveidīgi atspoguļo Rīgas pārvaldes organizāciju un pilsētnieku dzīvi cauri gadsimtiem. Tādēļ par šī gada lasījumu tematu ir izvēlēta „Rīga un rīdzinieki arhīva dokumentos”, un lasījumos īpaši aicinām piedalīties pētniekus, kas nodarbojas ar dažādu Rīgas pilsētas vēstures aspektu izpēti: sociālo vēsturi, kultūras norisēm, iestāžu organizāciju, sabiedrībā zināmu rīdzinieku dzīvesstāstiem utt.

Zinātnisko lasījumu dalībnieka anketu ar īsu referāta anotāciju (līdz 500 rakstu zīmēm) latviešu valodā lūdzam sūtīt uz e-pastu Ineta.Didrihsone-Tomasevska(abols)arhivi.gov.lv">. Rīcības komiteja pieteikumus gaidīs līdz 2014. gada 15. septembrim. Pēc 2014. gada 15. septembra atsūtītie pieteikumi netiks izskatīti. Katra referāta atbilstību izvērtēs Rīcības komiteja un 2014. gada 1. oktobrī pa e-pastu tiks paziņots, vai referāts ir iekļauts zinātnisko lasījumu programmā.  

Dalības maksa – bezmaksas.

Zinātniskajos lasījumos nolasītos referātus būs iespējams publicēt žurnālā „Latvijas Arhīvi”. Vēlamais zinātnisko rakstu apjoms žurnālā ir 16 000 – 40 000 rakstu zīmes. Sīkāku informāciju par prasībām publikācijai skatīt http://www.arhivi.lv/index.php?&199.

Rīcības komitejas sastāvs: Anita Čerpinska, Ineta Didrihsone-Tomaševska, Valda Pētersone, Enija Rubina, Kārlis Zvirgzdiņš

Kontaktinformācija:
LVVA
Slokas iela 16, Rīga, LV-1048
Telefons: 67615237
E-pasts: Ineta.Didrihsone-Tomasevska(abols)arhivi.gov.lv">