Meklēt
Izvēlne

Aicinām LMA studentus pieteikties „Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā

Aicinām LMA studentus pieteikties „Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā”
„Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā” tiek izsludināta reizi gadā, un stipendijām pieteikties var Latvijas Mākslas akadēmijas studenti, kuri, uzsākot studiju gadu, studē LMA bakalaura programmas 2. un 3. kursā un maģistra programmas 1. kursā. Katru gadu tiek piešķirtas trīs stipendijas: divas stipendijas pilna laika bakalaura programmas studentiem un viena stipendija maģistra programmas studentam.

Stipendijām var pieteikties līdz 2016. gada 16. septembra plkst. 16.00 LMA Ārlietu un izstāžu daļā (1. stāvs, 7. kabinets).

Aicinām LMA studentus pieteikties „Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā”
„Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā” tiek izsludināta reizi gadā, un stipendijām pieteikties var Latvijas Mākslas akadēmijas studenti, kuri, uzsākot studiju gadu, studē LMA bakalaura programmas 2. un 3. kursā un maģistra programmas 1. kursā. Katru gadu tiek piešķirtas trīs stipendijas: divas stipendijas pilna laika bakalaura programmas studentiem un viena stipendija maģistra programmas studentam.

Stipendijām var pieteikties līdz 2016. gada 16. septembra plkst. 16.00 LMA Ārlietu un izstāžu daļā (1. stāvs, 7. kabinets).
STIPENDIJAS PRETENDENTAM JĀIESNIEDZ SEKOJOŠIE PIETEIKUMA DOKUMENTI:

•             PIETEIKUMA ANKETA; (anketa aizpildāma elektroniski un jānosūta kā pieteikums uz ; anketa elektroniskā formātā nav jāparaksta). Parakstīta pieteikuma anketa (oriģināls) kopā ar citiem prasītajiem dokumentiem, jāiesniedz LMA Ārlietu un izstāžu daļā 1 . stāvā 7. kabinetā.
•             CV (Curriculum Vitae);
•             Sekmju izraksts vai bakalaura diploma pielikuma kopija;
•             PORTFOLIO; (Radošās darbības vizuāla prezentācija - līdz 15 darbu attēli vai publikāciju kopijas). Papildus noteiktajiem dokumentiem pretendents var iesniegt arī citus dokumentus, kas, pēc pretendenta ieskatiem, var palīdzēt izvērtēt viņa atbilstību Stipendijas saņēmēja kritērijiem.
Nolikums un pieteikuma anketa lejupielādējami: