Meklēt
Izvēlne

AIZSTĀVĒŠANA 04/06

LMA Bakalaura studiju programma “Māksla”
2018./2019. studiju gada Vizuālās mākslas nodaļas
GRAFIKAS apakšnozares
Diplomdarbu aizstāvēšana
 2019. gada
4. jūnijā plkst. 10.00 (Kronvalda bulv. 4)

Diplomandi:

1.    Ieva Baumgarte                        
“Vilkme”
Bakalaura darba vadītājs:  prof. Normunds Brasliņš

2.    Aina Bikše                        
"Atmiņas"
Bakalaura darba vadītājs: lektors Paulis Liepa

3.    Ivita Brūdere                            
„Another day, another fake picture”
Bakalaura darba vadītājs: prof. Juris Petraškevičs

4.    Kristiāna    Doroščonoka                        
''Klusums'' 
Bakalaura darba vadītāja: doc. Rūta Briede

5.    Diāna Jarmakova                        
"Vārdi bez nozīmes"
Bakalaura darba vadītājs: prof. Juris Petraškevičs

6.    Eila Kalve                            
“Komfortablie kakti”
Bakalaura darba vadītājs: asoc. prof. Kristaps  Ģelzis

7.    Maija Kikuste                        
"Viena diena"
Bakalaura darba vadītājs: docente Rūta Briede

8.    Agate Lielpētere                        
"Līdz kāzām sadzīs" 
Bakalaura darba vadītājs: prof. Jānis Murovskis

9.    Andrejs Sidoss                        
“Lellīšu ieleja”
Bakalaura darba vadītājs: asoc. prof. Kristaps Ģelzis

10.    Sanita Skalbe                        
“Sarkanā grāmata"
Bakalaura darba vadītāja: lektore Sabīne Ābele

11.    Sanita Skvarnaviča                        
"Gali ūdenī"
Bakalaura darba vadītājs: prof. Juris Petraškevičs

12.    Didzis Upens                            
"Meža meitene Maija"  
Bakalaura darba vadītāja: doc. Rūta Briede

13.    Patrīcija Māra Vilsone                        
“Preses dziedājums”
Bakalaura darba vadītājs: lektors Paulis Liepa


LMA Bakalaura studiju programma “Māksla”
2018./2019. studiju gada Vizuālās mākslas nodaļas
TEKSTILMĀKSLAS apakšnozares
Diplomdarbu aizstāvēšana
 2019. gada
4. jūnijā plkst. 14.30 (Kronvalda bulv. 4)

Diplomandi:1. Santa Grigus                            
„Pirkstu redze” četru (4) tekstildarbu cikls
Bakalaura darba vadītāja: prof. Ieva Krūmiņa

2. Katrīna Leitēna      
„Tas, ko nevar izstāstīt”. 
Bakalaura darba vadītāja: prof. Ieva Krūmiņa
 
3.  Laura Dzērve 
„Cilvēks zvēra ādā”. 
Bakalaura darba vadītāja: lektore Irēna Andrejeva

4. Liene Lauriņa                        
„Svētceļojums”. 
Bakalaura darba vadītāja: prof. Ieva Krūmiņa

5.    Elīna Genīte                        
 „Pašdestrukcija”. Trīsdimensionāls objekts. 
Bakalaura darba vadītāja: prof. Aija Baumane