Meklēt
Izvēlne

AIZSTĀVĒŠANA 06/06

LMA Bakalaura studiju programma “Māksla”
2018./2019. studiju gada
Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas
STIKLA MĀKSLAS apakšnozares
Diplomdarbu aizstāvēšana
2019. gada 6. jūnijā plkst. 10.00
(Kronvalda bulv. 4)

Diplomandi:

1. Liene Knēta
“Tava vērtība”
Bakalaura darba vadītāja: profesore Vineta Groza

2. Ance Stīpniece
“Laikā un telpā”
Bakalaura darba vadītāja: lektore Agnese Gedule

3. Katrīna Strādere
“Sporas evolūcija” 
Bakalaura darba vadītāja: docente Inita Ēmane


LMA Bakalaura studiju programma “Māksla”
2018./2019. studiju gada
Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas
KERAMIKAS apakšnozares
Diplomdarbu aizstāvēšana
2019. gada 6. jūnijā plkst. 11.00
(Kronvalda bulv. 4)

Diplomandi:

1. Egija Damberga         
   „Mīlestība, mazulīt!”
   Bakalaura darba vadītājs: profesors  Dainis Lesiņš

2. Armands Jaspers         
   „VIENS DIVI TRĪS UN TU ESI BRĪVS...” 
   Bakalaura darba vadītājs: asociētais profesors Dainis Pundurs

3. Katrīna Šatalova       
   „Mākslinieka dienasgrāmata”
   Bakalaura darba vadītājs: docents Ainārs Rimicāns

4. Inuta Graudiņa
   „Fungi”
   Bakalaura darba vadītājs: docents Ainārs Rimicāns
 


LMA Bakalaura studiju programma “Māksla”
2018./2019. studiju gada
Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas
TĒLNIECĪBAS apakšnozares
Diplomdarbu aizstāvēšana
2019. gada 6. jūnijā plkst. 12.15
(Kronvalda bulv. 4)

Diplomandi:

1.  Anna Otsolainen     
    “Sevis izzināšana”
     Bakalaura darba vadītājs: prof. Gļebs Panteļejevs

2. Luīze Linde         
   „Līdzsvarā”
    Bakalaura darba vadītājs: prof. Gļebs Panteļejevs

3. Monta Kurzemniece 
   "Princese" 
   Bakalaura darba vadītāja: asoc. prof. Olga Šilova