Meklēt
Izvēlne

„Welcome to my bath”

Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas
Dalība Stokholmas Mēbeļu mesā skolu sadaļā Greenhouse
Stends „Welcome to my bath"

LMA Dizaina nodaļa ar Latvijas Investīciju attīstības aģentūras atbalstu, jau piekto gadu piedalās Stokholmas mēbeļu meses (09.02.-13.02) jauno dizaineru sadaļā Greenhouse, tādejādi kļūstot par atpazīstamu spēlētāju Ziemeļu un Baltijas dizaina skolu starpā. Šī gada ekspozīciju veido Latvijas Mākslas akadēmijas un Latvijas uzņēmuma Vannu Fabriku PAA sadarbības projekts. Stokholmā tiks demonstrētas kopdarbības rezultātā tapušas unikālas izlietnes. Šī gada Dizaina nodaļas dalības mērķis mesē ir dibināt tiešos kontaktus ar ziemeļvalstu uzņēmumiem, gūt tālāku pieredzi kaimiņvalstu industriālajā dizainā, rast iespējas praktizēties uzņēmumos un meklēt jaunas iespējas sadarbībai.
LMA ekspozīcija ,,Welcome to my bath" apskatāma jauno dizaineru ekspozīcijas zālē ,,Greenhouse" stendā V01:12.

Latvijas Mākslas akadēmijas un Vannu fabrikas PAA sadarbība ir LMA Dizaina nodaļas Vides mākslas katedras 3.kursa studiju darbs. Sadarbības projekts ilga 8 mēnešus - 2 studiju semestrus, tā laikā studenti studiju kursa ietvaros pasniedzēju Barbaras Ābeles, Jura Krūmiņa un uzņēmuma PAA direktora Pētera Treiča vadībā izgatavoja četrus jaunus konceptproduktus - izlietnes.

Šāds studiju kurss studentiem sniedza pilnu priekšstatu par jauna produkta rašanās procesu no izpētes līdz realizācijai materiālā. Studiju procesā studenti apguva ne tikai dizaina un tehnoloģiju iespējas, bet pētīja arī lietotāja vēlmes un vajadzības, kā arī pievērsās mārketinga un reklāmas aspektiem, guva pilnīgu ieskatu ne tikai par jauna produkta industriālajiem, bet arī par produkta virzību tirgū un tā komerciālajiem aspektiem.

Šāda sadarbība ir dizaina būtība. Gan studentiem, gan arī ražotājiem tas ir jauns dialoga formāts un jaunas valodas apgūšana abām pusēm, tādejādi tiek kliedēts mīts par labo dizaineru un slikto ražotāju un otrādi-par labo ražotāju un slikto dizaineru. Tiek gūtas atziņas par procesa komplicētību un iesaistīto dalībnieku kompetencēm - produkta lietotājiem, tehnologiem, amata meistariem, mārketinga un reklāmas speciālistiem, uzņēmumu vadītājiem u.c..

Jau piecus gadus LMA Dizaina nodaļas dalību Stokholmas Mēbeļu mesā un tās atpazīstamību Zviedrijā ir atbalstījuši Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecības Stokholmā vadītājs Guntis Rubīns un Austra Krēsliņa. Pateicoties viņu profesionālajam un personīgajam atbalstam un līdzdalībai mēs esam tikuši pamanīti rezignētajā ziemeļnieku dizaina vidē. Pateicoties abiem šiem cilvēkiem katra dalība mesē Latvijas studentiem un docētājiem vienlaicīgi ir arī padziļināts studiju kurss Zviedru kultūras un dizaina norisēs.

Izstādē piedalās LMA Dizaina nodaļas docētāji Gita Straustiņa, Juris Krūmiņš, Ervīns Pastors, Barbara Ābele, Holgers Elers, Ingūna Elere, Aija Freimane un studenti Svetlana Šaguna, Viktorija Ivanova, Jānis Valdmanis, Kaspars Jursons, Marta Batbajarina un Intars Ozols.

Informāciju sagatavoja
Asoc. prof. Barbara Ābele un
Lektore Aija Freimane

www.lma.lv
www.designlv.lv