Meklēt
Izvēlne

"Mecenātes Ināras Teterevas stipendiju mākslā" ietvaros izsludināti stipendiju konkursi LMA pasniedzējiem un studentiem

„Mecenātes Ināras Teterevas stipendiju mākslā” ietvaros izsludināti divi stipendiju konkursi Mākslas akadēmijas pasniedzējiem un studentiem: „LMA pasniedzēju granti 2012/2013” un „LMA studentu un pasniedzēju studiju vizītes Eiropā 2012/2013”. Pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu abiem konkursiem koordinē pedagogi. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 8. aprīlis.

Konkursa „LMA pasniedzēju granti 2012/2013” mērķis ir sekmēt LMA akadēmiskā personāla (lektoru, docentu, asociēto profesoru un profesoru) kvalifikācijas un radošās kvalitātes paaugstināšanu. Teterevu fonda granti 2012/2013 sniedz pasniedzējiem iespēju uzturēties viņa izvēlētā rezidentūrā, jebkurā valstī no 2 līdz 4 nedēļām. Mobilitāte jāizmanto līdz 1. septembrim.

Konkursa „LMA studentu un pasniedzēju vizītes Eiropā 2012/2013” mērķis ir sekmēt un nodrošināt iespēju LMA studentiem pasniedzēju vadībā apmeklēt kādu studijām nepieciešamu pasākumu, izstādi, muzeju, konferenci u.c. Eiropā. Vizīšu uzdevums: studentu un pasniedzēju kvalifikācijas celšana, studijām nepieciešama pasākuma apmeklējums. Vizīte paredzēta studentu un pasniedzēju grupai, līdz desmit personām. Mobilitāte jāizmanto līdz 1. septembrim.

Pretendentiem pieteikuma anketa jāiesniedz LMA Ārlietu un izstāžu daļā (7. kabinets, 1. stāvs) un elektroniski, sūtot uz e-pastu inese.bauge(abols)lma.lv"> līdz 2013. gada 8. aprīlim, plkst. 17.00.

Konkursu nolikumi un pieteikuma anketas: