Meklēt
Izvēlne

ĀRKĀRTĒJĀ SITUĀCIJA LATVIJĀ PAGARINĀTA LĪDZ 12. MAIJAM

Latvijas valdība 2020. gada 7. aprīlī lēma par mēnesi - līdz š.g. 12. maijam - pagarināt Covid-19 izraisīto ārkārtējo situāciju valstī. Šajā laikā LMA ēka būs slēgta, nenotiks nekādi publiskie pasākumi, kā arī studiju un darba process turpināsies attālināti.

Šobrīd netiek lemts par 2019./2020. mācību gada pagarinājumu ne skolās, ne augstskolās. Tiek apsvērti vairāki scenāriji un, tiklīdz tiks pieņemti jauni lēmumi attiecībā uz ārkārtējās situācijas, mācību gada vai pārbaudījumu norisi, par to tiks informētas arī visas iesaistītās puses.