Meklēt
Izvēlne

Atskats uz LMA Latgales filiāles studentu radošajām aktivitātēm

Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiālē nu jau pagājis kārtējais studiju etaps – 2015. gada 2. jūnijā mācību iestādes studenti Rīgā aizstāvēja diplomdarbus Glezniecības, Grafikas, Tēlniecības un Tekstilmākslas apakšnozarēs. Lai arī semestris ir noslēdzies, radoši strādājošajiem studentiem studijas turpinās. 

Vasaras laikā docenta Anatolija Zelča vadībā noritēs plenērs Balvu pilsētā. Filiāles studenti mācību laikā ir aktīvi piedalījušies dažādās radošajās aktivitātēs gan Rēzeknes pilsētā, gan reģionā. Par neatņemamu pilsētas kultūras un mākslas pasākumu sastāvdaļu ir kļuvušas radošās apvienības “From Silence” performances. Nu jau bijušās studentes Grietas Butjankovas 2013. gada plenērā iegūtās zināšanas par alfresco glezniecības tehnoloģiju tiek izmantotas, apgleznojot Rēzeknes pilsētas namu sienas. Studenti (it īpaši Grafikas apakšnozares) aktīvi piedalās ikgadējā Latgales reģiona mākslinieku rudens darbu izstādē Latgales Kultūrvēstures muzejā.  Tekstilmākslas nodaļas vadīšanu šogad ir uzņēmusies lektore Gundega Strautmane, pievēršot īpašu uzmanību jaunajām tehnoloģijām tekstilmākslas jomā un saņemot projektu konkursā finansējumu materiālās bāzes pilnveidošanai. Pārmaiņas sagaida Tēlniecības nodaļu, jo mūsu vidū vairs nav ilggadējās nodaļas vadītājas asociētās profesores Māras Kalniņas.

2014./2015. studiju gadā LMA Latgales filiālē uzsākta glezniecības – restaurācijas studiju programmas īstenošana. Tās ietvaros iespējams apgūt ikonu un stājglezniecības darbu restaurāciju. Studiju mērķis ir sagatavot mākslinieku-restauratoru, kurš orientējas senajās un laikmetīgajās glezniecības restaurācijas metodēs, praktiski un profesionāli augstā līmenī  izpilda dažāda veida un sarežģītības pakāpes konservācijas un restaurācijas darbus. Vadošā loma studiju programmas īstenošanā ir lektoram Jakovam Kļosovam. Viņa interešu sfērā ietilpst to stājglezniecības tehnoloģiju izpēte un īstenošana, kuru pamatā ir gleznošana ar temperas krāsām uz koka pamatnes.  Jaunās programmas studentes  kopā ar pasniedzējiem, pateicoties mecenātu Borisa un Ināras Teterovu fonda atbalstam,  no 17. līdz 25.jūnijam dodas mācību ekskursijā uz Sanktpēterburgu, Veļikijnovgorodu un Pleskavu.

Sanktpēterburgā studenti piedalīsies Krievijas Mākslas akadēmijas Sanktpēterburgas Valsts I. Repina vārdā nosauktā Arhitektūras, Glezniecības un Tēlniecības akadēmiskā institūta Restaurācijas nodaļas mācību skatēs. Studentiem būs iespēja iepazīties ar mācību procesa darbiem, savukārt atbildīgās amatpersonas vienosies par turpmākajām sadarbības iespējām un Latgales filiāles studentu iespējamo praktizēšanos restaurācijas jomā Sanktpēterburgā. Mācību ekskursijas laikā delegācija apmeklēs muzejus un arī Pareizticīgo dievnamus, lai klātienē iepazītos ar sakrālās mākslas oriģināldarbiem. 

Par noturīgu tradīciju Latgales filiālē izveidojusies mākslas karnevāla norise februārī, katru gadu izvēloties īpašu tematiku. Filiāles mācībspēki semestra laikā ne tikai vada studiju procesu, bet arī atrod laiku radošam darbam. Šī gada pārsteigums visiem bija doc. Anatolija Zelča retrospektīvā izstāde “51 kilometrs”. Ar lektores Gundegas Strautmanes darbiem interesenti varēja iepazīties LMA LF telpās, apskatot izstādi “Mežģīņu kods”. Pasniedzēji piedalās izstādēs un aktivitātēs Marka Rotko centrā Daugavpilī, Latgales vēstniecībā „GORS”, Latgales Kultūrvēstures muzejā Rēzeknē, kultūras un mākslas pasākumos pilsētā un reģionā. Ilgstoša sadarbība izveidojusies prof. O. Zvejsalniekam ar Lietuvas un Baltkrievijas māksliniekiem, tāpēc gan profesora, gan citu mācībspēku darbi apskatāmi arī šajās valstīs. LMA Latgales filiāles kolektīva atpūtas brīdis būs pavisam īss, jo jau 6.jūlijā sākas reflektantu reģistrācija studijām 2015./2016. gadā, iestājpārbaudījumi noritēs no 13. līdz 16. jūlijam.


Informāciju sagatavoja:
LMA Latgales filiāles lektore Evija Vasilevska