Meklēt
Izvēlne

BAKALAURA UN MAĢISTRA DARBU ATTĀLINĀTĀS AIZSTĀVĒŠANAS PROCESS

Latvijas Mākslas akadēmijā (turpmāk - LMA) bakalaura un maģistra darbu aizstāvēšanas process norisināsies attālināti LMA MOODLE platformā (https://lms.lma.lv/login/index.php).

Bakalaura programmai 1.–5. jūnijs

Maģistra  programmai 8.–12. jūnijs

Kā tas norisināsies?

Pirms diplomdarba aizstāvēšanas bakalauriem:

1. Līdz 25. maijam diplomdarbi PDF formātā jāievieto studenta LAIS profilā un LMA MOODLE platformā. Instrukcija, kā to paveikt, tiks nosūtīta visiem diplomandiem uz e-pastiem no 18. līdz 22. maijam. Jautājumos par LAIS profilu un piekļuvi tam rakstīt Artai Žodziņai, .

2. LMA MOODLE platformā divas dienas pirms darba aizstāvēšanas darba vadītājs ievietos savu atsauksmi. Mākslas vēstures un teorijas, kā arī Restaurācijas apakšnozarē arī recenzents augšupielādēs atsauksmes par paveikto darbu.

3. Students ievietos savu prezentāciju (video, PowerPoint u. tml., par to vienojas katedras) LMA MOODLE platformā. Prezentācijas apjomu un formātu nosaka katedras un diplomdarbu aizstāvēšanas komisija.

Pirms diplomdarba aizstāvēšanas maģistriem:

1. Līdz 1. jūnijam diplomdarbi PDF formātā jāievieto studenta LAIS profilā un LMA MOODLE platformā. Instrukcija, kā to paveikt, tiks nosūtīta visiem diplomandiem uz e-pastiem no 18. līdz 22. maijam. Jautājumos par LAIS profilu un piekļuvi tam rakstīt Artai Žodziņai, .

2. LMA MOODLE platformā divas dienas pirms darba aizstāvēšanas darba vadītājs un recenzents ievietos savu atsauksmi par paveikto darbu.

3. Students ievietos savu prezentāciju (video, PowerPoint u. tml., par to vienojas katedras) LMA MOODLE platformā. Prezentācijas apjomu un formātu nosaka katedras un diplomdarbu aizstāvēšanas komisija.

Diplomdarba aizstāvēšanas dienā norisināsies diskusija LMA MOODLE platformā videozvana veidā pēc katedras izstrādāta grafika. Pirms diskusijas katra aizstāvēšanas komisija būs iepazinusies ar diplomdarbu vadītāja un recenzenta atsauksmi.

Darba vērtējumu students uzzinās savā LAIS profilā.

Diplomdarbu aizstāvēšanas kalendārs BAKALAURA PROGRAMMAI:

01.06.2020.

 • GLEZNIECĪBA
 • GRAFIKA

02.06.2020.

 • TEKSTILMĀKSLA
 • MODES MĀKSLA
 • METĀLA DIZAINS
 • VIDES MĀKSLA

03.06.2020.

 • FUNKCIONĀLAIS DIZAINS

04.06.2020.

 • STIKLA MĀKSLA
 • KERAMIKA
 • TĒLNIECĪBA
 • MĀKSLAS VĒSTURE UN TEORIJA
 • RESTAURĀCIJA

05.06.2020.

 • VIZUĀLĀ KOMUNIKĀCIJA
 • KUSTĪBA. ATTĒLS. SKAŅA
 • SCENOGRĀFIJA

Diplomdarbu aizstāvēšanas kalendārs MAĢISTRA PROGRAMMAI:

08.06.2020.

 • GLEZNIECĪBA
 • GRAFIKA
 • TEKSTILMĀKSLA

09.06.2020.

 • STIKLA MĀKSLA
 • KERAMIKA
 • TĒLNIECĪBA

10.06.2020.

 • FUNKCIONĀLAIS DIZAINS
 • MODES MĀKSLA
 • VIDES MĀKSLA

11.06.2020.

 • VIZUĀLĀ KOMUNIKĀCIJA
 • SCENOGRĀFIJA

12.06.2020.

 • MĀKSLAS VĒSTURE UN TEORIJA
 • RESTAURĀCIJA

NB! Sekot līdzi izmaiņām!