Meklēt
Izvēlne

Bergenas Mākslas un dizaina akadēmijas mācībspēku meistardarbnīcas LMA

No 2016. gada 29. februāra līdz 4. martam Latvijas Mākslas akadēmijā notiks digitālās aušanas, drukas, krāsošanas darbnīcas, kuras vadīs Bergenas Mākslas un dizaina akadēmijas mācībspēki – Lise Finne (Lise Finne) un Jons Petersens (Jon Pettersen). Darbnīca paredzēta Tekstilmākslas apakšnozares studentiem.

Notiks divas meistardarbnīcas – Lise Finne vadīs tekstila ilgtspējas darbnīcu, savukārt Jons Petersens vadīs darbnīcu "Virsma un konstrukcija". Darbnīcās būs ietvertas teorētiskas un praktiskas nodarbības, kā arī individuālā apmācība.

Mobilitāte tiek īstenota Eiropas Ekonomiskās zonas/Norvēģijas finanšu instrumenta (EEZ/NFI) projekta „Mobilitātes projekts starp Latvijas un Norvēģijas mākslas un dizaina augstākās izglītības institūcijām” (“Mobility project between higher education institutions of Latvia and Norway in the field of art and design”)* ietvaros.


*2009.-2014. gada perioda programmas LV05 “Pētniecība un stipendijas” aktivitātes “Stipendijas” projekts Nr. EEZ/NFI/S/2015/010 “Mobility project between higher education institutions of Latvia and Norway in the field of art and design” Nr. EEZ/NFI/S/2015/010. Projekta realizācijas periods: 2015. gada 1. jūlijs – 2016. gada 30. jūnijs.

Informācija publicēta 2016. gada 23. februārī.