Meklēt
Izvēlne

Borisa Bērziņa stipendiātu tikšanās ar uzņēmēju Gunti Rāvi

2012. gada 19. septembrī uzņēmējs Guntis Rāvis, pateicoties kura atbalstam tiek piešķirtas Borisa Bērziņa stipendijas, tikās ar Mākslas akadēmijas rektoru prof. Alekseju Naumovu, Zīmēšanas katedras vadītāju prof. Edvīnu Kalnenieku, lektori Daci Lielo un Borisa Bērziņa stipendiātiem.

Katru gadu trīs Latvijas Mākslas akadēmijas studenti saņem Borisa Bērziņa vārdā nosaukto stipendiju, kuru finansē uzņēmējs Guntis Rāvis. 2010./2011. mācību gadā to saņēma Krista Dzudzilo, Madara Neikena un Jānis Svars, 2011./2012. - Jolanta Basova, Sanda Skujiņa un Zane Zlemeša un 2012./2013 to saņem Kristīne Graudule, Sigita Lūse un Māra Brīvere. Šī stipendija tiek piešķirta uz vienu gadu, t.i. līdz nākamajai pavasara zīmējumu skatei Mākslas akadēmijā. Katram studentam viena gada garumā, katru mēnesi tiek piešķirti 100 Ls.

Stipendijas piešķiršanas kritērijs ir zīmējumi, kurus studenti izliek kā atskaites darbus skatē. Šī stipendija rosina studentus pievērsties zīmējumam un veicina vizuālās mākslas attīstību Latvijā. Šos trīs studentus stipendijai katru gadu rekomendē Mākslas akadēmijas Zīmēšanas katedras pasniedzēji un katedras vadītājs prof. Edvīns Kalnenieks un galerija „Daugava”.