Meklēt
Izvēlne

BREDERLO – FON ZENGBUŠU MĀKSLAS PRĒMIJA 2008

LMA STUDENTU DARBU IZSTĀDE. BREDERLO - FON ZENGBUŠU MĀKSLAS PRĒMIJA 2008.

Fridrihs Vilhelms Brederlo, dzimis Jelgavā 1779. gada 7.decembrī, miris Rīgā, 1862. gada 2.martā, ir viens no sava laika lieliskākajiem mākslas pazinējiem un kolekcionāriem. Viņa kolekciju veido 201 glezna un šobrīd tās lielākā daļa glabājas Ārzemju mākslas muzejā Rīgas pilī.

1906. gada 31. oktobrī kolekcionāra mazmazdēls Oskars Vilhelms fon Zengbušs nozīmīgo Eiropas mākslas darbu kolekciju von Zengbušu ģimenes vārdā nodeva lietošanā tikko atvērtajam Rīgas pilsētas muzejam, tagad Latvijas Nacionālās mākslas muzejam.

2006. gadā, 100 gadus pēc šī nozīmīgā notikuma gleznu kolekcijas mantinieki, godinot Fridriha Vilhelma Brederlo piemiņu, vēlējās atjaunot kolekcionāra iesākto tradīciju atbalstīt Latvijas jaunos māksliniekus un, pateicoties šai vēlmei, fon Zengbušu ģimene ir nodibinājusi Brederlo - fon Zengbušu mākslas prēmiju Latvijas Mākslas Akadēmijas studentiem.

Brederlo - fon Zengbušu mākslas prēmijas mērķis ir Latvijas Mākslas Akadēmijas talantīgāko studentu atbalstīšana. Prēmijai pieteikties bija iespēja Latvijas Mākslas Akadēmijas Glezniecības, Tēlniecības, Grafikas, Restaurācijas, un Mākslas zinātnes apakšnozares studentiem, iesniedzot savus studiju un radošos darbus žūrijas vērtējumam. Konkursa darbus vērtēja žūrijas komisija sekojošā sastāvā: Latvijas Mākslas Akadēmijas rektors prof. Aleksejs Naumovs, Latvijas Mākslas Akadēmijas prorektors prof. Kristaps Zariņš, Latvijas Mākslas Akadēmijas Restaurācijas katedras vadītājs Andris Začests, Latvijas Mākslas Akadēmijas Mākslas vēstures institūta vadītāja dr.art. Elita Grosmane, Latvijas Mākslas Akadēmijas Doktorantūras vadītājs dr.habil.art. Ojārs Spārītis, Brederlo fon Zengbušu ģimenes pārstāvis Werners fon Zengbuš un Ārzemju Mākslas muzejs direktore Daiga Upeniece.

Brederlo fon Zengbušu Mākslas prēmijas 2008. gada laureāti:
Mākslas zinātnes studente Laura Lūse, Grafikas studente Lāsma Pujāte, Glezniecības studentes Anna Afanasjeva un Zane Balode.
Paldies Reinim Liepam, Jānim Dukātam, Jekaterinai Alksnei un Krišjānim Rijniekam par atbalstu izstādes iekārtošanā.

Izstāde atvērta 0., t., c., p., s - 11.00-17.00