Meklēt
Izvēlne

Dace Melbārde pasniegs atzinības rakstus 20 izcilām kultūras personībām

Šodien, 15. novembrī, par izciliem sasniegumiem Latvijas kultūras dzīvē kultūras ministre Dace Melbārde pasniegs Ministru kabineta Atzinības rakstus un Kultūras ministrijas Atzinības rakstus 20 kultūras personībām.Tajā skaitā ir četri mākslas zinātnieki: Eduards Kļaviņš, Aija Nodieva, Laima Slava un Dace Čoldere.

Prof., dr.habil.art. Eduards Kļaviņš ir pieredzējis un studentu iecienīts Latvijas Mākslas akadēmijas pedagogs, kā arī prominents mākslas zinātnieks. Kļaviņš ir LMA Mākslas vēstures institūta vadītājs un vispārējās Latvijas Mākslas vēstures 7 sējumu sastādītājs un zinātniskais redaktors. Jau izdots 4. (2014) un 5. sējums (2016).
Sarakstījis vairāk par 90 publikācijām par mākslas vēstures tēmām un jautājumiem.

Dace Čoldere ir ilggadēja Restauratoru biedrības priekšsēdētāja un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Kustamā mantojuma un restaurācijas metodiskās daļas vadītāja. Laima Slava ir izdevniecības "Neputns" galvenā redaktore, izdevniecības paspārnē tapušas un joprojām top grāmatas par Latvijas mākslu un kultūru. Aija Nodieva ir vairāku grāmatu un rakstu par māksliniekiem (Ansi Artumu, Konrādu Ubānu) un tautas mākslu autore.

„Mūsu valsts simtgades priekšvakarā ir svarīgi apzināties, ka katrs no mums ar savu ikdienas darbu un idejām veido Latviju, kas paliks mantojumā nākamajām paaudzēm. Ministru kabineta un Kultūras ministrijas atzinības raksti katru gadu tiek pasniegti tām lielajām Latvijas personībām, kas ar savu pašaizliedzīgo darbu katru dienu dara un rada mūsu valsti labāku un stiprāku, atstājot paliekošas pēdas Latvijas kultūrtelpā. Esmu no sirds pateicīga šiem dižajiem cilvēkiem, kuri mūs iedvesmo un palīdz augt nākotnes talantiem,” akcentē kultūras ministre Dace Melbārde.

Vairāk informācijas par notikumu šeit.

Foto: Jānis Deinats.