Meklēt
Izvēlne

Dizaina konkurss "Dream 2074! A utopia for French luxury"

Vai Tu domā par tālu nākotni? LMA studentiem ir iespēja piedalīties starptautiskā dizaina konkursā "Dream 2074! A utopia for French luxury". Konkursu rīko Francijas luksusa preču namu un kultūras institūciju apvienība Comité Colbert, dizaina augstskola Ensaama un starptautiskā mākslas un dizaina augstskolu asociācija Cumulus. Konkursa "Dream 2074! A utopia for French luxury" balvu fonds 5000 EUR.
Iztrādātajam darbam jābūt balstītam vienā no sešiem zinātniskās fantastikas stāstiem par 2074. gadu, no krājuma Dreaming 2074 (stāstu krājumu var lejuplādēt https://www.dreaming2074.com).
Darba iesniegumu veido apraksts, 3 lapu storyboard ar komentāriem, un maksimums 3 minūšu gara filma (the project in the form of a note of intent drafted in English; a 3-page storyboard with comments (portrait orientation) and a film of a maximum of 3 minutes).
Konkursā darbus var iesniegt tikai augstskola, atlasot ne vairāk kā 3 studentu vai studentu komandu radītus darbus. Rektora vadībā, akadēmijā ir izveidota vērtēšanas komisija, kura  izvēlēsies  tos trīs darbus, kurus pieteikt konkursam.
Darbs jāsagatavo angļu valodā. Lūdzam iesniegt darba skici/ieceri konkursam līdz 2018. gada 30. novembrim, un gala pieteikumu līdz 2019. gada 21. janvārim.
Lūdzam izteikt savu interesi dalībai šajā konkursā līdz 25. oktobrim, rakstot epastu: kontaktpersona Emīls Rode,  Projektu un attīstības daļa, .