Meklēt
Izvēlne

Docentu, lektoru un asistentu vēlēšanas

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina konkursu uz vakantām akadēmiskajām – docenta, lektora un asistenta – amata vietām.

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina konkursu uz vakantajām DOCENTA un LEKTORA amata vietām Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiālē:
- vienu docenta amata vietu – vizuālajā mākslā, glezniecības specialitātē;
- vienu lektora amata vietu – mākslas zinātnē, vizuālās mākslas vēsturē un kultūras teorijas specialitātē.

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina konkursu uz vakantajām DOCENTA amata vietām:
- trīs docenta amata vietas – dizainā, funkcionālajā dizainā;
- vienu docenta amata vietu – dizainā, vides mākslā;
- divas docenta amata vietas – dizainā, modes mākslā;
- vienu docenta amata vietu – audio-vizuālajā mēdiju mākslā, scenogrāfijā.

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina konkursu uz vakantajām ASISTENTA amata vietām:
- vienu asistenta amata vietu – dizainā, modes mākslas specialitātē;
- vienu asistenta amata vietu – vizuālajā mākslā, glezniecības specialitātē.

Prasības:
- atbilstošas AL, LR MK noteikumiem Nr. 391 (04.09.03. protokols Nr. 41, 3. §)
- Nolikums par akadēmiskajiem amatiem Latvijas Mākslas akadēmijā.

Dokumenti jāiesniedz Latvijas Mākslas akadēmijas Personāldaļā (4. telpā) no 2012. gada 19. marta līdz 23. martam (darba dienās) no pulksten 11:00 līdz 15:00.

Informācija pa tālruni: +371 67321892.

Vēlēšanas 2012. gada 29. martā.

Latvijas Mākslas akadēmijas 2012. gada 16. februāra Senāta lēmums, protokols Nr. 4.

Iesniedzamo dokumentu saraksts:
1) Akadēmijas padomei adresēts iesniegums;
2) CURRICULUM VITAE (dzīves un darba gājums);
3) pārskats par pretendenta pēdējo sešu gadu jaunradi;
4) izglītības dokumentu kopijas par augstāko izglītību;
5) pedagoģisko darbu apliecinošus dokumentus mākslas izglītībā;
6) katedras vai nodaļas atsauksme par līdzšinējo akadēmiskā mācību spēka darbu;
7) pasniedzamo priekšmetu apstiprinātas programmas - kursu aprakstus.

Pielikumā:
vizuālais materiāls vai katalogi, publikācijas u.c.

Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda pase.