Meklēt
Izvēlne

ERASMUS Konkursa rezultāti

Ir noslēdzies ERASMUS konkurss un pielikumā varat iepzīties ar izsturējušo studentu vārdiem un skolām.
Šīs un nākamās nedēļas laikā tiks izsūtīti studentu portfolio un pārējie
dokumenti uz attiecīgajām augstskolām. Līdz tam būs jāizpilda
pieteikuma forma, kas tiks nosūtīta katram atsevišķi.

Tālāk būs jāgaida atbilde no skolas par to vai studenti ir vai nav akceptēti.
Konkrēti termiņi šobrīd nav zināmi, tas atkarīgs no
skolas. Parasti atbilde tiek dota līdz jūnijam. Tajā gadījumā, ja studenti
netiek akceptēti, mēs mēģinām piedāvāt un atrast citu skolu. Tikai pēc
viesaugstskolas rakstiska apstiprinājuma students iegūst oficiālu ES
Mūžizglītības programmas Erasmus studējošā statusu.

 

Pēc akcepta saņemšanas tiek gatavots un parakstīts studiju un stipendijas
līgums. Pēc tam arī tiek ieskaitīta pati stipendija. Parasti tas ir jūlija
mēnesis. Ir bijuši tomēr gadījumi, kad stipendija nedaudz aizkavējas. Tiem
studentiem, kas brauc uz gadu, stipendiju ieskaita pa daļām - sākumā par
rudens semestri un pāris mēnešus vēlāk par pavasara semestri.