Meklēt
Izvēlne

ERASMUS konkurss

ATKLĀJ MĀKSLU EIROPĀ UN JAUNU PASAULI SEVĪ!
ES Mūžizglītības programmas ERASMUS stipendiju konkurss 2009./2010. studiju
gadam.
Iesniegšanas termiņs - 10.03.2009

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina ES Mūžizglītības programmas ERASMUS
stipendiju konkursu 2009./2010. studiju gadam jebkurā no LMA sadarbības
augstskolām. Balstoties uz noslēgtajiem sadarbības līgumiem, katrā no
sarakstā minētajām augstskolām ir atšķirīgs studiju vietu skaits, kā arī
specialitāšu un studiju kursu piedāvājums. ERASMUS stipendiju konkursā var
piedalīties visi 2009./2010. st.g. bakalaura programmas 2., 3., 4. kursa
studenti un maģistra programmas 1. un 2. kursa studenti. Studijas
viesaugstskolās notiek bakalaura programmas līmenī. Iespējamais studiju
laiks - no 3 līdz 12 mēnešiem, atkarībā no viesaugstskolas. Stipendiju
apjoms svārstās no 300 līdz 800 EUR par vienu mēnesi atkarībā no valsts,
kurā notiek studijas. Lai pieteiktos stipendiju konkursam, līdz š.g. 2.
martam Ārlietu un izstāžu daļā jāiesniedz savu darbu portfolio, CV,
motivācijas vēstule un pieteikuma anketa. Konkursa nolikums, projekta
sagatavošanas noteikumi un pieteikuma anketas pieejamas LMA Ārlietu un
izstāžu daļā, kā arī www.lma.lv. Iesniegtie pieteikumi tiks izvērtēti līdz
š.g. 12. martam, atbilstoši ERASMUS konkursa nolikumam.

 

Sīkāka informācija LMA Ārlietu un izstāžu daļā, katedrās kā arī www.lma.lv.

 

Erasmus mobilitāti organizē:

Latvijas Mākslas akadēmijas Ārlietu & izstāžu daļa