Meklēt
Izvēlne

ESF PROJEKTA IETVAROS STUDENTI GŪST ZINĀŠANAS TIPOGRĀFIJAS UZŅĒMUMOS

Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) radošās un inovāciju nedēļas laikā no 26. līdz 30. augustam LMA studējošajiem bija iespēja apmeklēt Latvijas vadošos tipogrāfijas un drukas uzņēmumus. Ārvalstu pasūtījumu paraugus un poligrāfiskās iespējas grāmatu grafikā iepazītas uzņēmumā "Livonia Print". Izdevniecībā "Apgāds Zvaigzne ABC" gūts priekšstats par to, kā norisinās izdevējdarbības organizācija, grāmatu dizains reālā uzņēmējdarbībā un elektronisko grāmatu specifika. Poligrāfijas grupā "Mūkusala" redzēta laikrakstu un žurnālu druka. "Antalis" noliktavā un Antalis Dizaina centrā redzēts Latvijā pieejamo papīra un materiālu sortiments, kā arī platformāta drukas iekārtas. Kartona iepakojuma izgatavošana un paraugi skatīti "Van Genechten Packing". Rīgas Valsts Tehnikuma Poligrāfijas centrā  izprastas pieejamās iespiedtehnoloģijas un pēcapstrādes iespējas. Digitālādruka iepazīta tipogrāfijā "Drukātava". Savukārt grāmatu iespiešana un iesiešana  pieredzēta "Jelgavas tipogrāfijā".

Tipogrāfijas un drukas uzņēmumu apmeklējumu organizēja LMA nozares pārmaiņu aģents Artis Ērglis.

Uzņēmumu apmeklējums LMA Radošajā un inovāciju nedēļā norisinājās projekta “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide”, Nr. 8.2.3.0/18/A/018 ietvaros.