Meklēt
Izvēlne

"ESI" STUDENTU INOVĀCIJU PROGRAMMA AICINA PIEDALĪTIES ĪSĀ IZGLĪTĪBAS KURSĀ “SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA”

Rīgas Ekonomikas augstskolas ESI studentu inovāciju programma aicina studentus piedalīties septiņu dienu garā izglītības kursā par sociālo uzņēmējdarbību, kas sāksies 2023. gada 25. augustā. Kurss norisināsies klātienē Rīgas Ekonomikas augstskolā un tam var pieteikties līdz 23. augustam.

Īsais izglītības kurss tiek īstenots ESI studentu inovāciju programmas ietvaros. Kursu pasniegs Dr. Paulami Mitra (IESEG School of Management, Francija) un Regita Zeiļa (Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, Latvija).

“Sociālās uzņēmumējdarbības modeļi apvieno tirgus kapitālisma finanšu disciplīnu ar kaislību un iejūtību, kas nepieciešama, lai radītu godīgāku un taisnīgāku pasauli." – Hilde Švāba, Schwab Foundation for Social Entrepreneurship priekšsēdētāja un līdzdibinātāja.

Šodienas krīze noved mūsu finanšu, ekonomikas un pārvaldības sistēmas nepieredzēti daudz izaicinājumu priekšā. Visa pasaule saskaras ar spēcīgu sociāli politisko nenoteiktību un sabiedrības neuzticēšanos, bet paātrinātās klimata un demogrāfiskās pārmaiņas prasa krasas politiskas, kultūras un tehnoloģiskās (r)evolūcija. Šajā kursā mēs iesaistīsimies kopīgā pārplānošanā un kritiskā izvērtēšanā par sociālās uzņēmējdarbības lomu un mērķi. Visa kursa garumā tiks rosināta dalībnieku dalīšanās ar  priekšstatiem, pašu centieniem un nākotnes redzējumu kā potenciālo “sociālo” uzņēmēju, atbildīgu līderu un/vai pārmaiņu vadītāja lomas organizācijās un sabiedrībā kopumā. Kursa galvenais mērķis ir popularizēt ideju, ka atbildīga vadības un lēmumu pieņemšanas attīstība dažāda veida uzņēmumos un visās uzņēmuma aktivitātēs ir pats svarīgākais. Vadības darbībām irjābūt saskaņā ar sabiedrības pašreizējām un nākotnes vajadzībām un cerībām, lai kopīgiem spēkiem panāktu pozitīvas izmaiņas.  Šis kurss būs balstīts uz trim galvenajiem elementiem:

• Interaktīvas nodarbības, kas papildinātas ar lasījumiem (lasījumus nodrošina profesors)
• Individuālais darbs, pārdomas un viedokļu apmaiņa klasē, diskusijas
• Grupu darbs par vairākām tēmām klasē un ārpus tās

Pabeidzot kursu, katrs students iegūs 3 ECTS. Šis kurss ir atvērts visiem studentiem no partneruniversitātēm (RGSL, RTA & LMA) bez priekšnosacījumiem, lai iestātos. Studentiem no universitātēm, kas nav partneruniversitāšu skaitā ir jāiesniedz pierādījums, ka piedaloties kursā, tas netraucēs viņu parastajām studijām. Interesentiem, kuri pašlaik nav studenti, ir jābūt vismaz EKI 4. līmeņa kvalifikācijai.

Kurss tiks īstenos klātienē, tā sākums būs 25. augustā un tas ilgs 1 nedēļu. Kurss tiks pasniegts angļu valodā.

Sīkāku informāciju par kursu var atrast kursa aprakstā.
Lai pievienotos kursam, lūdzu, aizpildiet sekojošu anketu.

ESI programmu kopīgi īsteno Rīgas Ekonomikas Augstskola, Latvijas Mākslas akadēmija, Rīgas Juridiskā augstskola, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Programmu atbalsta RIMI Latvija un SEB Latvija, kā arī Eiropas Reģionālais Attīstības Fonds. Projekta numurs: 1.1.1.3/21/A/008.a.