Meklēt
Izvēlne

FILOSOFIJAS ŽURNĀLS 'TVĒRUMS' IZZIŅO RAKSTU KONKURSU PAR TĒMU 'KONTROLE'

Ja nu gadījumā sesijas laikā sanācis reflektēt par kontroles tēmām un uzrakstīt kādu atbilstošu eseju, kā arī ja esi gatavs/-a to pārstrādāt atbilstoši publicistikas žanra prasībām (un to varam arī paveikt kopīgi redakcionālajā darbā), tad priecāsimies to lasīt un izskatīt! Ja esi sevišķi pārliecināts/-a par savu melnrakstu vai kādu iemeslu dēļ tekstu nav izdevies noslīpēt, tad vari mēģināt arī iesūtīt to!

Pašreizējās politiskās, epidemioloģiskās un kultūras aktualitātes ir pievilcīgs gadījuma pētījums, lai reflektētu par kontroles mehānismiem biovaras un disciplinārās varas kontekstā. Šobrīd ir iespējams ar jo lielāku empīrisku precizitāti spriest par to, vai, ciktāl un kādēļ valsts iejaukšanās pilsoņu dzīvēs ir attaisnojama. Savukārt diskusijas, kas apvij mākslas pasauli, ļauj aktualizēt jau Platona tekstos saskatāmo jautājumu par to, kādi sižeti, vēstījumi, izteiksmes līdzekļi un tematikas ir attaisnojamas mākslā, kultūrā. Cenzūras un publiskajā telpā cirkulējošā satura kontroles jautājumi nav adresējami tikai valsts institūcijām, bet gan tie skaidri skar jebkura pilsoņa personiskās nostājas. Reizē uz vispārīgiem secinājumiem var uzvedināt kontroles un brīvības tematikas aplūkojums mākslā, literatūrā, vēstures procesos.

Tostarp šādi virzītas refleksijas vedina uzdot gana vispārīgo, mūsdienām nepiesaistīto jautājumu, vai un ciktāl indivīds kontrolē pats sevi? Ciktāl indivīds ir brīvs un vai var runāt par kādu identitātes šķautni, kas nav citu nosacīta? Takta izjūta sarunās, pieklājība starppersoniskajās attiecībās nerodas pati no sevis, bet dažās versijās ir skatīta kā kontroles mehānisms Virs-Es problemātikas kontekstā, kur dvēsele lielā mērā izprasta kā citu nosacīta.

Ja pieteiktās tēmas šķiet saistošas vai arī ja saredzi iespējas citādi ievirzītam izklāstam, ar lielāko interesi sekosim domai, ko prezentēsi!

Teksta iesniegšanas nosacījumi:

Jaunie autori (ar to nav domāts vecums!), interesenti, filosofijas entuziasti aicināti iesūtīt savus tekstus par “Kontroli” līdz 15. februārim uz “Tvēruma” redakcijas e-pastu . Konkursa izvērtēšanā vērā tiks ņemta raksta atbilstība tēmai, prasme argumentatīvi pamatot savu pozīciju, kā arī prasme valodiski labskanīgi izteikties. Vēlamais teksta apjoms – 8000 līdz 16000 rakstu zīmes (ieskaitot atstarpes). Detalizētākas vadlīnijas autoriem skatiet te: https://tverums.lv/pages/konkurss