Meklēt
Izvēlne

FOTO: Ieskats maģistra programmas studentu diplomdarbu aizstāvēšanās

No 2017. gada 5. līdz 9. jūnijam Mākslas akadēmijā norisinājāss maģistra programmas studentu diplomdarbu aizstāvēšana. Piedāvājam nelielu foto ieskatu procesā. 

Kā katru gadu, vērtēšanas komisijā pārstāvēts bija arī augsta līmeņa ārvalstu eksperts – šogad līdzās Mākslas akadēmijas pedagogiem un pieaicinātajiem recenzentiem maģistrantu veikumu vērtēja Pratt institūta Mākslas skolas dekānu profesoru Geriju Šnaideru (Gerry Snyder).

Latvijas Mākslas akadēmijas Maģistra programmas ietvaros studenti padziļināti sistematizē un pēta Latvijas mākslas un kultūras vēstures, mākslas teorijas un mākslas pedagoģijas jautājumus, izstrādājot teorētiskus maģistra darbus. Maģistra programmas ietvaros notiek arī darbs meistardarbnīcās, kuru uzdevums ir organizēt individualizētas formas studijas, kas balstītas tiešā un koleģiālā mācībspēku un studentu sadarbībā, veidojot studijas atbilstoši studenta radošajām un profesionālajām interesēm.

Paldies visiem iesaistītajiem par lielisko darbu un maģistrantiem – daudz radošu ideju, izturības un veiksmes turpmākajās gaitās. Uz tikšanos izlaidumā!