Meklēt
Izvēlne

FOTO: Letonikas 6. kongresa sekcija „Māksla grāmatniecībā un periodikā: Vēsture un mūsdienas”

2015. gada 11. septembrī  LMA norisinājās Letonikas VI kongresa sekcija "Māksla grāmatniecībā un periodikā: Vēsture un mūsdienas".

Tajā ar priekšlasījumiem piedalījās Valdis Villerušs (LMA Grafikas katedra), Marta Ozola (LMA Mākslas zinātnes nodaļa), Zaiga Kuple, Inese Klestrova (Tukuma muzejs), Daina Lāce (LMA Mākslas vēstures institūts), Edvarda Šmite (Latvijas Nacionālais mākslas muzejs), Kristīne Zaļuma (Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas centrs), Kristiāna Ābele (LMA Mākslas vēstures institūts), Katrīna Teivāne-Korpa (Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mākslas un mūzikas centrs / LMA doktorantūra), Eduards Kļaviņš (LMA Mākslas vēstures institūts un Mākslas zinātnes katedra), Irēna Bužinska (Latvijas Nacionālais mākslas muzejs), Elvija Pohomova (Latvijas Nacionālais mākslas muzejs / LMA doktorantūra), Rita Treija (LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuve), Viesturs Zanders (Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas centrs / LU Sociālo zinātņu fakultāte), Austra Avotiņa (LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte), Edīte Bērziņa (LMA Funkcionālā dizaina katedra), Jānis Taurens (LMA Humanitāro zinātņu katedra) un Ilva Skulte (Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas studiju katedra). Sekciju atklāja LMA prorektors Kristaps Zariņš.

Pasākuma rīkotājas - LMA Mākslas vēstures institūta darbinieces Kristiāna Ābele, Daina Lāce un Stella Pelše - pateicas visiem referentiem, ieinteresētajai publikai, atsaucīgajam LMA personālam un brīvprātīgajām palīdzēm - Mākslas zinātnes nodaļas studentēm Andai Bērziņai, Annai Emsiņai un Monikai Šavšai.

Konferences referātu kopsavilkumi: https://failiem.lv/u/nuddmmv


Foto: Anna Emsiņa